Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Zdieľané podujatia ::..


Seminár pre vedúcich detských folklórnych súborov

Srdečne Vás všetkých pozývame na ďalšie pokračovanie semináru „K prameňom tradícií“, ktorý je určený predovšetkým vedúcim a tanečným pedagógom detských folklórnych kolektívov. Uskutoční sa 20. októbra 2016 od 9:00 do 15:00h v priestoroch Krajského osvetového strediska, na Fatranskej ulici číslo 3 v Nitre. Lektorom bude Mgr. art. Slavomír Ondejka, odborník z oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

Admin, 23.09.2016, 13:59, prečítané 1xcelý článok

Dirigentská súťaž

Milí priatelia, touto cestou by som Vám rada dala do pozornosti Dirigentskú súťaž, ktorá sa uskutoční 22. - 23. novembra 2016 v priestoroch FMU AU v Banskej Bystrici a v koncertnej sále Konzervatória v Banskej Bystrici.

Admin, 23.09.2016, 13:44, prečítané 2xcelý článok

Festival zborového spevu

Festival zborového spevu Viliama Figuša - Bystrého v Banskej Bystrici. Súťaže sa môžu zúčastniť zbory s počtom do 45 spevákov, alebo speváčok. Súťaž bude 12. novembra 2016 od 10.30 hod. Dĺžka vystúpenia 15 - 18 minút. Uzávierka prihlášok je 14. októbra 2016.

Admin, 19.09.2016, 09:20, prečítané 9xcelý článok

Vianočná pohľadnica

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne i tento rok vyhlasuje medzinárodnú detskú výtvarnú súťaž VIANOČNÁ POHĽADNICA. Je vyhlásená pre niekoľko vekových kategórií, v technikách maľba, kresba, grafika, počítačová grafika a kombinovaná technika. Uzávierka zasielania prác je k 14. 11. 2016.

Admin, 12.09.2016, 11:36, prečítané 11xcelý článok

Fotografická súťaž

Srdečne Vás pozývame na účasť v našej súťaži, ktorú organizujeme pri príležitosti 25. výročia založenie nášho klubu ZKF K-91. Pozývame všetkých, ktorí žijú na Slovensku bez rozdielu veku, rasy, pohlavia a národnosti. Súťaž sa koná pod patronátom primátora mesta Košice v troch kategóriách.www.k91.sk/sutaz.html

Admin, 12.09.2016, 11:23, prečítané 12xcelý článok

Banskobystrický fotomaratón

STREDOSLOVENSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO A BANSKOBYSTRICKÝ FOTOKLUB organizujú 1. októbra 2016 fotomaratón od 9.00 hod. Začiatok je v Stredoslovenskom osvetovom stredisku na ul. Dolná 35 v Banskej Bystrici.

Admin, 12.09.2016, 11:17, prečítané 11xcelý článok

Slovensko moje

Fotoklub HEXAGON Nové Zámky, s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Nové Zámky a MO MS, v spolupráci so SFF, člen FIAP a ZSF, vyhlasuje XII. bienále celoštátnej súťaže krajinárskej fotografie SLOVENSKO MOJE. Patronát nad súťažou prevzal Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky.

Admin, 07.09.2016, 15:47, prečítané 12xcelý článok

Tanečný seminár - metodika výučby ľudového tanca

Srdečne pozývame predovšetkým vedúcich a tanečných pedagógov folklórnych kolektívov na TANEČNÝ SEMINÁR - METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA (na príkladoch tancov z myjavského a trenčianskeho regiónu) ktorý sa uskutoční 23. - 25. 9. 2016 v Rudníku. Hlavnou lektorkou Mgr. art. Agátou Krausovou, ArtD. (Katedra etnológie a folkloristiky UKF Nitra)

Admin, 24.08.2016, 13:44, prečítané 35xcelý článok

AMFO 2016

Krajské kolo fotografickej postupovej súťaže AMFO 2016 sa uskutočnilo dňa 10. júna 2016 v Komárne. Na celoštátne kolo postúpilo 26 fotografií od 9 autorov. Srdečne gratulujeme. Celoštátne kolo sa uskutoční 4. 11. 2016 v Leviciach.

Admin, 05.09.2016, 11:23, prečítané 297xcelý článok

AMFO - vrátenie fotografií

Prosím fotografov zapojených do súťaže AMFO 2016, ktorých fotografie nepostúpili na celoštátne kolo, aby si ich prišli prebrať.

Admin, 05.09.2016, 11:25, prečítané 269xcelý článok

Detstvo bez násilia

V zmysle poslania Národného osvetového centra si Vás dovoľujeme informovať o webovej stránke www.detstvobeznasilia.gov.sk, ktorá začína realizovať aktivity komunikačnej kampane o problematike násilia páchaného na deťoch.

Admin, 18.11.2015, 14:31, prečítané 232xcelý článok

Ako nás nájdete.

Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky SNP 32, 940 62 Nové Zámky. Pri zadaní do prístroja GPS uvádzajte adresu SNP 4299/32 Nové Zámky.

Admin, 04.11.2014, 17:07, prečítané 495xcelý článok

Aktuality na fb

Regionálne osvetové stredisko je momentálne registrované aj na fb. Ak máš záujem o rýchle zasielanie informácií o našich aktivitách pridaj si nás do zoznamu partnerov.

Admin, 01.07.2014, 08:23, prečítané 626xcelý článok

Spevník z obce Veľké Lovce

Regionálne osvetové stredisko Vám ponúka možnosť zakúpenia publikácie zberateľa a zostavovateľa zbierky Mariána Járeka - Slovenské ľudové piesne z Veľkých Loviec. Bližšie informácie a objednávky na tel. 0356420265.

Admin, 25.04.2013, 10:39, prečítané 989xcelý článok

Obec Bardoňovo

Obec Bardoňovo ponúka na prenájom priestory kaštieľa na svadobné hostiny, rodinné oslavy, stuškové slávnosti, plesy a na rôzne spoločenské podujatia.

Admin, 05.09.2012, 10:01, prečítané 1264xcelý článok

Trávnica

Regionálne osvetové stredisko Vám ponúka možnosť zakúpenia publikácie od Melichara Václava - Ľudové rečňovanky, hádanky a piesne z obce Trávnica. Bližšie informácie a objednávky na tel. 0356420265.

Admin, 26.04.2012, 09:35, prečítané 1304xcelý článok

" Informovanosť môže zachrániť dieťa aj rodinu"

Mám podozrenie, že moje dieťa je závislé... Mám množstvo otázok... Neviem, ako ďalej ... Sprav prvý krok a príď, každú 1. sobotu v mesiaci o 16.00 hod, hľadáme riešenie v KLUBE RODIČOV pri Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Informácie www.rodinaadrogy.estranky.sk.

Admin, 09.11.2011, 15:09, prečítané 1457xcelý článok

Podať pomocnú ruku vo chvíli, kedy sa cítite bezradní a neviete, čo ďalej...

Pre prípady núdze, krízových situácií i v rámci sociálnej prevencie Vám uvádzame do pozornosti nasledovné kontakty: Linka detskej istoty (LDI), Liga za duševné zdravie, Linka dôvery Nitra, Linka dôvery toxikomanov. Viac informácií v článku. Dôležitosť hraníc pri výchove v rámci KLUBU RODIČOV je dňa 3.3. 2012 (sobota) o 16.00 hod. v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom, Dukelských hrdinov 21 (budova za planetáriom, zadný vchod).

Admin, 28.02.2012, 15:01, prečítané 1747xcelý článok

Anglická verzia webových stránok obcí

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Vám ponúka možnosť prekladu webovej stránky obce z okresu Nové Zámky do anglického jazyka.

Admin, 03.06.2011, 12:40, prečítané 1677xcelý článok

Súpis knižného fondu a fondu DVD, CD pre folklór vedeného v ROS Nové Zámky

Regionálne osvetové stredisko poskytuje súpis knižného fondu a fondu DVD, CD pre folklór vedeného v ROS Nové Zámky. Materiál sa dá pod dohode študovať v priestore ROS Nové Zámky.

Admin, 17.03.2011, 12:59, prečítané 1995xcelý článok

Ponuka

Dychová hudba zo Šurian ponúka vystúpenia.

Admin, 01.10.2010, 13:40, prečítané 1976xcelý článok

©2008 Miroslav Šimunek