Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Správy ::..Nitriansky samosprávny kraj Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra, zastúpený doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch, Regionális Művelődési Központ Érsekújvár

Admin, 07.01.2019, 10:16, prečítané 16xcelý článokRegionálne osvetové stredisko a Zariadenie sociálnych služieb "Vek nádeje" realizovali Predvianočný koncert kolied ľudovej hudby Mariána Járeka dňa 2. decembra 2017 o 14.00 v Zariadenií sociálnych služieb "Vek nádeje" na Šoltésová 2 v Nových Zámkoch.

Admin, 04.12.2017, 13:09, prečítané 169xcelý článokRegionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v Bratislave realizovali prednášky kyberšikanovanie v priestoroch Regionálneho osvetového strediska, SNP 32 dňa 22. 11. a 28. 11. 2017. Prednáška sa realizovala pre študentov základných a stredných škôl.

Admin, 30.11.2017, 09:28, prečítané 170xcelý článokROS realizovalo výstavu Františka Pergera scénografa Divadla Andreja Bagara v Nitre pri príležitosti 80. narodenín. Vytvoril viac ako 110 scénických výprav, kostýmov, ale aj návrhov divadelných plagátov, či buletinov k hrám. Vernisáž výstavy bola 28. 11. 2017 o 17.00 hodine.

Admin, 30.11.2017, 09:20, prečítané 170xcelý článokSrdečne gratulujeme víťazom krajského kola súťaže Kde bolo, tam bolo... /Hol volt, hol nem volt..., ktoré sa uskutočnilo 15. 11. 2017 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.

Admin, 24.11.2017, 09:16, prečítané 171xcelý článokDňa 26. 10. 2017 sa v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch uskutočnil rozprávkový festival určený pre deti navštevujúce školské zariadenia s vyučovacím jazykom maďarským. V rámci podujatia sa prostredníctvom škôl mohli záujemcovia zapojiť do regionálnej súťaže v prednese ľudových rozprávok a taktiež o najlepšiu ilustráciu. Z rovných 100 ilustrácií v troch vekových kategóriách ocenila odborná porota tie najoriginálnejšie.

Admin, 13.11.2017, 15:17, prečítané 170xcelý článokDrahí priatelia amatérskeho filmu v piatok 13-teho októbra 2017 sa so začiatkom 17h uskutočnilo klubové premietanie v príjemnom prostredí ROS Nové Zámky, SNP 32 . Premietali sa staré filmy 8mm... a bola aj malá nostalgická filmárska výstava... Zaspomínali sme si ako to bolo a aké to bolo...

Admin, 30.10.2017, 11:35, prečítané 168xcelý článokRegionálne osvetové stredisko v spolupráci Slovenského národného strediska pre ľudské práva uskutočnilo preventívnu prednášku s názvom Kyberšikanovanie.

Admin, 21.09.2017, 09:03, prečítané 184xcelý článokRegionálne osvetové stredisko uskutočnilo preventívnu prednášku s názvom Partnerské vzťahy počas dospievania pod vedením PaedDr. Tímei Švecovej, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch dňa 05. júna 2017 o 9.00 hodine.

Admin, 07.06.2017, 12:41, prečítané 206xcelý článokDňa 21. mája 2017 o 14.00 sa v Topoľčiankach predstavili najlepšie choreografie folklórnych kolektívov Nitrianskeho kraja. V súťažnom programe sa predstavilo 7 súborov z nitrianskeho, levického a komárňanského okresu. Hosťom podujatia bol folklórny súbor Hornád z Košíc s víťaznou choreografiou Akademickej Nitry 2016 „Maľovaní“.

Admin, 25.05.2017, 12:48, prečítané 212xcelý článokRegionálne osvetové stredisko a Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Nových Zámkoch uskutočnili prednášku Trestnoprávna zodpovednosť pod vedením preventistu npor. Mgr. Miroslava Žichlu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch dňa 15. mája 2017 o 9.00 hodine.

Admin, 16.05.2017, 11:01, prečítané 239xcelý článokRegionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch realizovalo výtvarný projekt pod názvom Rómske farbičky 2016. Výstava bola realizovaná v termíne od. 10. 11. do 7. 12. 2016 v priestoroch výstavnej siene ROS v Nových Zámkoch. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program kultúra národnostných menšín 2016.

Admin, 12.01.2017, 10:31, prečítané 259xcelý článokDňa 5. októbra 2015 sa v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch konalo literárne programové pásmo Rodina, chlieb náš každodenný. Spisovateľka Mária Pomajbová a poetka Jozefína Hrkotová-Hladká predniesli ucelené literárne vystúpenie – prózu podfarbenú priliehavou poéziou.

Admin, 13.10.2015, 14:52, prečítané 458xcelý článokRegionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine pripravilo v dňoch 21.9.2015 – 9.10.2015 výstavu Jar slovenského národa pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

Admin, 21.10.2015, 08:33, prečítané 459xcelý článokRegionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva v Bratislave, zorganizovalo dňa 08.10.2015 interaktívnu prednášku na tému: Rodová rovnosť "Rovnosť muža a ženy v spoločnosti".

Admin, 13.10.2015, 11:20, prečítané 464xcelý článokObvodné kolá 61. ročníka celoštátnej postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2015 sa uskutočnili 17. 2. v Nových Zámkoch, 18. 2. v Šuranoch a 19. 2. 2015 v Štúrove.

Admin, 20.02.2015, 13:03, prečítané 804xcelý článokV priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch sa dňa 10.02.2015 konali dve po sebe nasledujúce besedy na tému: „Príčina a prevencia kriminality“.

Admin, 16.02.2015, 14:39, prečítané 555xcelý článokRegionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v Bratislave dňa 14. 01. 2015 uskutočnili besedy pre stredoškolskú mládež na tému ľudské práva, extrémizmus a nediskriminácia.

Admin, 16.02.2015, 14:36, prečítané 536xcelý článokDňa 04.12.2014 sa v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch konalo stretnutie zo žiakmi stredných škôl v dvoch po sebe nasledujúcich prednáškach. Mediátor a socioterapeut PhDr. Ladislav Maczkó viedol žiakov na tému vzťah k rodičovi a učiteľovi. V aktívnej komunikácii zodpovedal žiakom na dôležite otázky o ich postojoch, vzťahoch a konfliktoch k rodičovi a učiteľovi.

Admin, 08.01.2015, 15:26, prečítané 562xcelý článokRegionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch zorganizovalo dňa 20.11.2014 pre žiakov stredných škôl interaktívnu prednášku a besedu s názvom „ Šťastie v každodennom živote“ pod vedením lektora Tibora Geliena.

Admin, 08.01.2015, 15:22, prečítané 560xcelý článokRegionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch s finančnou podporou Úradu vlády SR - program kultúra národnostných menšín realizovalo projekt so zameraním na rozvoj výtvarných zručností rómskych detí a mládeže. V spolupráci s pedagógmi, výtvarníkmi, ale aj dobrovoľníkmi prebiehali tvorivé dielne vo viacerých častiach novozámockého regiónu. Do projektu sa zapojilo vyše 200 detí najmä z okolia Nových Zámkov, Štúrova, Šurian, Dvorov nad Žitavou, Kamenína, Salky, Svodína, Zemného, Tvrdošoviec, Palárikova, Komjatíc, Kolty, Dubníka, Mane a Veľkých Loviec. Výsledkom niekoľkomesačnej práce je krásna výstava, ktorá je verejnosti prístupná do 31. januára 2015 v priestoroch ROS v Nových Zámkoch. A čo tie rómske deti a mládež inšpiruje? Stačí sa poobzerať a vyše 300 prác Vám to prezradí!

Admin, 07.01.2015, 09:35, prečítané 602xcelý článokRegionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch každoročne pripravuje prázdninové tvorivé dielne, ktoré tento rok prebiehali v dňoch od 28.7. do 1.8. 2014 v priestoroch ROS.

Admin, 12.08.2014, 09:29, prečítané 652xcelý článokStretnutie pre mládež na tému drogových závislostí sa uskutočnilo 19. júna v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch. Lektorkou bola Mgr. Jarmila Krochtová, ktorá je v súčasnosti pedagógom a čiastočne sociálnou pracovníčkou Resocializačného zariadenia v Ľudovítove.

Admin, 22.07.2014, 11:10, prečítané 637xcelý článok17. mája sa Regionálne osvetové stredisko zapojilo do celosvetového Dňa rodiny. V rámci záujmovej a umeleckej činnosti sa z regiónu predstavili Tvrdošovské mažoretky a detský divadelný súbor Bastriguli z Nových Zámkov. Za pomoci Slovenského Červeného kríža prebiehala osvetová práca pod názvom „Vieme poskytnúť prvú pomoc?“, kde súčasťou bola i prehliadka vozidla RZP (v spolupráci s FNsP v Nových Zámkoch). Ako si rozvíjať manuálne zručnosti a cit pre krásu ponúkali prítomným remeselnícke tvorivé dielne, kde si s neutíchajúcim záujmom mohli deti i rodičia vybrať z rôznorodých techník.

Admin, 22.07.2014, 11:08, prečítané 617xcelý článok30.4. 2014 sa v ROS Nové Zámky uskutočnili besedy pre stredoškolskú mládež na tému ľudské práva, extrémizmus a nediskriminácia. Lektormi boli pozvaní odborníci zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Bratislave. Na stretnutí oboznámili prítomných s činnosťou tejto inštitúcie, taktiež poskytli poznatky z problematiky dodržiavania, resp. porušovania ľudských práv v praxi, aktivity smerovali k formovaniu tolerantných postojov k iným a k prekonávaniu predsudkov, k prevencii extrémizmu, xenofóbie a diskriminácie.

Admin, 22.07.2014, 11:07, prečítané 611xcelý článokNa túto tému sa stretli stredoškoláci s mediátorom, socioterapeutom PhDr. Ladislavom Maczkóom. Zážitkové stretnutia prebiehali 27.3. za vynikajúcej atmosféry s dôrazom na potrebu priamej a živej komunikácie.

Admin, 22.07.2014, 11:06, prečítané 635xcelý článokROS Nové Zámky v spolupráci s OZ STORM Nitra realizovali 17.2.2014 stretnutia pre mládež na tému pseudodrogy. Besedy sa zúčastnili študenti z novozámockých stredných škôl.

Admin, 22.07.2014, 11:05, prečítané 612xcelý článokV nákupnom centre Aquario Nové Zámky v predajni kníh Panta Rhei sa dňa 28.11.2013 o 13.30 uskutočnila autogramiáda rozprávkovej knižky OVCE.SK ZA SIEDMIMI WIFINAMI A SIEDMIMI STATUSMI.

Admin, 04.12.2013, 08:51, prečítané 740xcelý článokROS Nové Zámky a Občianske združenie IDEA realizovali 27. 11. prednášku prof. RNDr. Kataríny Horákovej, DrSc. na tému zdravá výživa. Podujatie sa uskutočnilo v rámci programu "V akej rodine by som chcel/a žiť.

Admin, 28.11.2013, 09:08, prečítané 717xcelý článokRegionálne osvetové stredisko v Leviciach, bolo poverené Národným osvetovým centrom v Bratislave uskutočniť celoštátne kolo súťaže amatérskej fotografie AMFO 2013. Výstava, vyhodnotenie a rozborový seminár sa uskutočnili 8.11.2013 v Synagóge v Leviciach.

Admin, 21.11.2013, 13:01, prečítané 716xcelý článokWorkshopy a krajská súťaž Mladý moderátor 2013 pre mladých ľudí vo veku 15 - 25 rokov. Krajskej súťaži predchádzali prípravné workshopy o moderátorských taktikách, zásadách pri rozvíjaní rozhovoru či moderovaní vlastnej akcie. Termín workshopu bol 1. 10. 2013 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch.

Admin, 21.11.2013, 12:56, prečítané 714xcelý článokTribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch s príspevkom Nitrianskeho samosprávneho kraja a dotáciou Grantového systému MK SR 2013 usporiadalo 27. októbra 2013 v rímsko-katolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch VIII. ročník Krajskej súťažnej prehliadky chrámových speváckych zborov pôsobiacich v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Admin, 31.10.2013, 10:41, prečítané 789xcelý článokDňa 14.6. 2013 Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch pri príležitosti DŇA RODINY zorganizovalo výlet do regiónu okresu Nové Zámky.

Admin, 24.06.2013, 14:30, prečítané 825xcelý článokV novozámockom kultúrnom dome sa v dňoch 30. 31. mája 2013 opäť rozozvučali piesne detských a mládežníckych speváckych zborov. Celoslovenský festival bol určený najmä pre maďarsky spievajúce zbory (podobne ako Mládež spieva pre zbory v slovenskom jazyku). Po trojročnej periodicite sa súťažne stretlo 17 zborov od Košíc až po Komárno.

Admin, 24.06.2013, 14:15, prečítané 804xcelý článok7. ročník celoštátnej súťaže SLOVENSKÁ KRONIKA 2012 o najlepšiu kroniku, monografiu obce a mesta a publikáciu o kultúrnom dedičstve, kultúrnoturistický a kultúrnoinformačný materiál, zbierku ľudovej slovesnosti, povestí a ľudových rozprávok, textov ľudových piesní a slovník nárečia. Uzávierka 31. 10. 2012. Hlavný usporiadateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum.

Admin, 20.12.2012, 09:38, prečítané 941xcelý článokDňa 29. septembra sa konala v kine Mier krajská súťažná prehliadka neprofesionálnych hudobných skupína a sólistov pod názvom Strunobranie 2012.

Admin, 20.12.2012, 09:36, prečítané 896xcelý článokAMFO je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Vernisáž celoštátneho kola bola 19. 10. 2012 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.

Admin, 19.12.2012, 11:14, prečítané 873xcelý článokSpádové kolá 58. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2012 sa konali v Nových Zámkoch, Šuranoch a Štúrove. Postupujúci recitátori sa stretnú na obvodnom kole 21. marca 2012 v priestoroch MO MS v Nových Zámkoch.

Admin, 20.02.2012, 10:10, prečítané 1363xcelý článokNitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch a Občianske združenie Lucerna realizovali spoločnú výstavu tvrdošovských výtvarníkov /Miriam Schniererová - maľba, Peter Csányi - grafika, Teo Sprock - fotografia/ a na prezentáciu kalendára OZ Lucerna pre rok 2012 /ktorého spoluautormi sú: Teo Sprock, František Tóth, Henrich Benkő, Roland Mészáros/. Vernisáž bola 19. decembra 2011 o 16.30 v ROS v Nových Zámkoch. Výstava potrvá do 30. januára 2011.

Admin, 18.01.2012, 10:09, prečítané 1074xcelý článokNitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch realizovali Vianočné tvorivé dielne - pečenie vianočných oplátok, - pečenie a výzdoba medovníčkov, - výroba šperkov, - výroba vianočných dekorácií v priestoroch ROS Nové Zámky SNP 32 v termíne od 12. 12. 2011 - 16. 12. 2011 v čase od 8.30 do 12.00. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou mesta Nové Zámky.

Admin, 22.12.2011, 09:17, prečítané 1018xcelý článokŽilinský samosprávny kraj - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci s kanceláriou Národnej rady SR, Mestským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne, klubom Šrubka v Žywci, Regionálnym osvetovým strediskom v Nových Zámkoch a Liptovským kultúrnym strediskom realizovali medzinárodnú výstavu detských výtvarných prác: Vianočná pohľadnica v termíne od 25.11. 2011 do 3.2. 2012 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska a Základnej školy vo Veľkých Lovciach.

Admin, 22.12.2011, 09:15, prečítané 1033xcelý článokDňa 12. decembra 2011 Nitriansky samosprávny kraj a Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch v priestoroch SOŠ hotelových služieb a obchodu realizovalo v rámci sociálnej prevencie interaktívne vzdelávacie stretnutie s mediátorom, psychiatrom a odborníkom v oblasti multikultúry, MUDr. Petrom Hunčíkom. Nosnou témou bola prevencia a riešenie etnických konfliktov. Podujatie v sebe zahŕňalo prednášku na uvedenú tému a praktickú časť formou tréningu, kde si prítomní mohli na "vlastnej koži" vyskúšať riešenie konfliktnej situácie. Zúčastnili sa ho študenti zo Strednej zdravotníckej školy z Nových Zámkov a SOŠ hotelových služieb a obchodu.

Admin, 19.12.2011, 10:33, prečítané 1051xcelý článokKrajské osvetové stredisko v Nitre organizovalo krajskú súťaž Mladý moderátor 2011, ktorá sa uskutočnila 20. októbra 2011 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Admin, 24.10.2011, 09:22, prečítané 1072xcelý článokNitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch uskutočnili prednášky s PaedDr. Teréziou Strédl, PhD. na tému " Rozvoj komunikačných zručností " dňa 18. októbra 2011.

Admin, 24.10.2011, 09:03, prečítané 1064xcelý článokTribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch s príspevkom Nitrianskeho samosprávneho kraja a dotáciou Grantového systému MK SR 2011 realizovalo VII. ročník Krajskej súťažnej prehliadky chrámových speváckych zborov pôsobiacich v Nitrianskom samosprávnom kraji. Krajská súťažná prehliadka sa uskutočnila 16. októbra 2011 v rímsko-katolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie na Námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch.

Admin, 21.10.2011, 12:24, prečítané 1234xcelý článokKrajské osvetové stredisko v Nitre uskutočnilo stretnutie v rámci vzdelávacích seminárov určených pre vedúcich folklórnych kolektívov. Stretnutie sa uskutočnilo 15. októbra 2011 od 10.00 do 16.00 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch.

Admin, 21.10.2011, 12:20, prečítané 1059xcelý článokNitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky pripravili okresnú súťažnú prehliadku folklórnych skupín v mesiaci september.

Admin, 09.09.2011, 13:29, prečítané 1240xcelý článokNitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky a Mesto Nové Zámky realizovali prázdninové tvorivé dielne v termíne od 25. júla do 29. júla 2011.

Admin, 11.08.2011, 10:00, prečítané 1076xcelý článokNitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch a Mesto Nové Zámky realizovali program na Medzinárodný deň rodiny. Program sa uskutočnil 14. mája 2011 od 9,00 do 13,30 hodiny v priestoroch ROS, SNP 32.

Admin, 26.05.2011, 14:46, prečítané 1129xcelý článokRegionálne osvetové stredisko v spolupráci zo ZUŠ v Šuranoch realizovalo výstavu výtvarných prác žiakov ZUŠ v Šuranoch. Výstava bola inštalovaná v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch v termíne od 2. mája 2011 do 17. mája 2011.

Admin, 26.05.2011, 14:37, prečítané 1094xcelý článokKrajská súťaž v prednese detí a v tvorbe detských recitačných kolektívov Hviezdoslavov Kubín 2011 sa konala 10. mája v Topoľčanoch.

Admin, 12.05.2011, 09:03, prečítané 1156xcelý článokDňa 5. mája 2011 sa v Komárne uskutočnila krajská súťažná prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva.

Admin, 06.05.2011, 11:24, prečítané 1128xcelý článokRegionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch upozorňuje súčasných a bývalých návštevníkov svojej oficiálnej webovej stránky www.rosnz.sk, že nie je vlastníkom ani užívateľom domény (www.kulturanz.sk). Platnosť domény (www.kulturanz.sk), ktorú používala ROS skončila v auguste roku 2008 a od tejto doby ju ROS Nové Zámky nevlastní, neužíva a nezodpovedá za jej obsah. Zároveň sa dištancujeme od obsahu tejto webovej stránky! Súčasný vlastník (www.kulturanz.sk) nám nie je známy.

Admin, 21.06.2011, 08:35, prečítané 1084xcelý článokDňa 3. mája 2011 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre konala krajská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen.

Admin, 06.05.2011, 11:07, prečítané 1106xcelý článokKrajská prehliadka detských folklórnych súborov sa konala 28. 4. 2011 v Želiezovciach. Organizovalo ju Regionálne osvetové stredisko v Leviciach.

Admin, 06.05.2011, 11:23, prečítané 1085xcelý článokNitriansky samosprávny kraj a Regionálne osvetové stredisko pripravili dňa 19. 4. 2011 prednášku z cyklu sociálnej prevencie pod názvom „Interakcia osobnosti a prostredia“, ktorá prebiehala v priestoroch ROS v Nových Zámkoch.

Admin, 06.05.2011, 09:37, prečítané 1061xcelý článokNitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko, Nákupné centrum Aquario pripravili dňa 15. - 17. 4. 2011 veľkonočné tvorivé dielne v priestoroch nákupného centra.

Admin, 06.05.2011, 09:34, prečítané 1111xcelý článokNitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko a Mesto Nové Zámky pripravili dňa 13. 4. 2011 veľkonočné tvorivé dielne pre deti zo školy G. Czuczora.

Admin, 06.05.2011, 09:25, prečítané 1163xcelý článokNitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko a Mesto Nové Zámky pripravili dňa 4. -5. apríla 2011 tvorivé dielne pre deti.

Admin, 06.05.2011, 09:26, prečítané 1161xcelý článokV dňoch 11. februára až 28. februára 2011 realizovalo Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky výstavu nesvadských rezbárov a svodínskych poľovníckych trofejí.

Admin, 30.03.2011, 14:09, prečítané 1124xcelý článokKrajské kolo amatérskej filmovej tvorby Cineama 2011 sa uskutočnilo 23. marca 2011 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska Nové Zámky.

Admin, 30.03.2011, 13:02, prečítané 1099xcelý článokDňa 22. marca 2011 sa v Regionálnom osvetovom stredisku konalo obvodné kolo 57. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre 4.– 6. kategóriu. Predsedom poroty bol Mgr. Štefan Veršeghy, ktorý spolu s PaedDr. Janou Garajovou a PaedDr. Annou Roškovou hodnotili výkony recitátorov. Víťazi postupujú na krajskú prehliadku, ktorá sa uskutoční 28. apríla v Topoľčanoch.

Admin, 23.03.2011, 10:53, prečítané 1145xcelý článokRegionálne osvetové stredisko usporiadalo 18. marca 2011 v Dome Matice slovenskej obvodné kolo 57. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre 1. – 3. kategóriu. Porotu tvorili Mgr. Branislav Matuščin, PaedDr. Jana Garajová a Mgr. Miroslava Kozárová. Víťazi postupujú na krajskú prehliadku, ktorá sa uskutoční 10. mája v Topoľčanoch.

Admin, 21.03.2011, 12:34, prečítané 1180xcelý článokRegionálne osvetové stredisko Nové Zámky v spolupráci s MO MS Nové Zámky usporiadalo dňa 12. marca 2011 v Dome Matice slovenskej v Nových Zámkoch krajskú súťažnú prehliadku Malých dychových hudieb.

Admin, 16.03.2011, 09:24, prečítané 1081xcelý článokPrednáška Spôsoby prezentácie architektonického dedičstva sa uskutočnila 10. marca 2011 o 10.00 hod. v priestoroch Regionálneho osvetového strediska Nové Zámky. Prednášku lektorsky viedol Ing. arch. Peter Hudák, PhD.

Admin, 14.03.2011, 15:51, prečítané 1076xcelý článokRegionálne osvetové stredisko Nové Zámky v spolupráci s Základnou umeleckou školou Nové Zámky pripravili pre deti dňa 8. marca 2011 maškarný ples.

Admin, 14.03.2011, 15:48, prečítané 1125xcelý článokDňa 7. marca 2011 sa uskutočnila v priestoroch MO MS v Nových Zámkoch okresná prehliadka Detských folklórnych súborov.

Admin, 14.03.2011, 15:42, prečítané 1160xcelý článokOkresná súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti scénických miniatúr divadla dospelých hrajúcich pre deti sa uskutočnila 1. marca 2011 v priestoroch MO MS Nové Zámky.

Admin, 14.03.2011, 13:35, prečítané 1155xcelý článokSpádové kolá (bývalé obvodné kolá) recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnili 10. 2. 2011 - Štúrovo, 15. 2. 2011 - Šurany, 17. 2. 2011 - Nové Zámky.

Admin, 25.02.2011, 09:35, prečítané 1169xcelý článokDňa 10. februára realizovalo Regionálne osvetové stredisko prednášku o renesančnej koncepcii "ideálneho mesta" v súvislosti s výstavbou mesta Nové Zámky.

Admin, 24.02.2011, 12:05, prečítané 1077xcelý článokPrednášku o zdravej výžive prednášala Dr. Zubková-Mydlíková. Prednáška sa uskutočnila dňa 27. januára 2011 o 17.30 hodine v priestoroch Regionálneho osvetového strediska Nové Zámky, SNP 32, 94062 Nové Zámky.

Admin, 28.01.2011, 09:47, prečítané 1119xcelý článokDňa 14. 1. 2011 sa uskutočnila prednáška: "Obranné staviteľstvo v 16. 17. storočí v súvislosti s budovaním pevností Nové Zámky a Komárno".

Admin, 20.01.2011, 08:38, prečítané 1115xcelý článokOd 13. 12. do 17. 12. 2010 sa uskutočnili "Tvorivé dielne ľudových remesiel" v Regionálnom osvetovom stredisku Nové Zámky.

Admin, 16.12.2010, 08:47, prečítané 1131xcelý článokNitriansky samosprávny kraj, Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch s podporou Grantového systému MK SR a NSK usporiadali dňa 20. novembra 2010 krajské kolo speváckych zborov dospelých.

Admin, 01.12.2010, 11:19, prečítané 1196xcelý článokNitriansky samosprávny kraj a Regionálne osvetove stredisko v Nových Zámkoch vo svojich priestoroch slávnostne otvorili dňa 11.11.2010 výtvarnú výstavu s názvom "Hviezdy – Luky – Rieky".

Admin, 01.12.2010, 10:06, prečítané 1173xcelý článokNitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko v spolupráci s Mestskou políciou Nové Zámky uskutočnilo prednášky na tému: Domáce násilie - drogy a umenie. V dňoch 8. - 10. 11. 2010 a 15. - 18. 11. 2010 v čase od 8.00 do 14. 00 hod.

Admin, 11.11.2010, 09:16, prečítané 1172xcelý článokFotoklub Hexagon, Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch pod patronátom Zväzu slovenských fotografov uskutočnili fotografickú súťaž SLOVENSKO MOJE. V termíne od 9. októbra 2010 do 10. novembra 2010.

Admin, 11.11.2010, 09:07, prečítané 1217xcelý článokNitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko uskutočnili 4. 11. 2010 vzdelávaciu prednášku: Vplyv nariadení Uhorskej kráľovskej komory v čase panovania Márie Terézie na rozvoj stavebníctva na našom území. Prednášal: Ing. Arch. Peter Hudák PhDr.

Admin, 11.11.2010, 09:03, prečítané 1134xcelý článokKrajské osvetové stredisko v Nitre usporiadalo 21. októbra 2010 krajskú súťaž mladých moderátorov a hlásateľov – amatérov, Mladý moderátor.

Admin, 01.12.2010, 09:42, prečítané 1617xcelý článokNitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko, Ústav dokumentácie rómskej kultúry usporiadali Rómsky filmový festival.

Admin, 01.10.2010, 08:28, prečítané 1147xcelý článokNitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko, realizovalo od 30. 8. do 27.9. výstavu insitnej maľby.

Admin, 01.10.2010, 08:19, prečítané 1129xcelý článokV sobotu 31. júla pripravil Novozámocký fotoklub Hexagon výstavu fotografií v parku Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Admin, 03.08.2010, 11:08, prečítané 1178xcelý článokV dňoch 12. júla až 16. júla pripravilo Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch pre deti a mládež podujatie "Tvorivé prázdniny".

Admin, 03.08.2010, 10:02, prečítané 1099xcelý článokBánov. Malá dedina nachádzajúca sa medzi mestami Nové Zámky a Šurany sa v dňoch 22.5. a 23.5.2010 stala opäť o čosi známejšou. O jej zviditeľnenie sa opäť raz postaral Mládežnícky dychový orchester Bánovčanka. Tentoraz to bolo v Dolnej Súči na Celoslovenskej súťažnej prehliadke detských a mládežníckych dychových hudieb.

Admin, 08.06.2010, 14:09, prečítané 1148xcelý článokDňa 31. mája 2010 pripravilo Regionálne osvetové stredisko v spolupráci s Mestskou políciou a ľudovými výrobcami deň otvorených dverí.

Admin, 31.05.2010, 16:05, prečítané 1162xcelý článokDňa 28. mája 2010 bola v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch sprístupnená výstava: "Čipkárska cesta". Výstava potrvá do 14. júna 2010. Čipkárska cesta oživuje tradičnú paličkovanú čipku a bola vyhlásená pred rokom v Liptovskom Mikuláši. Naša výstava predstavuje jej západnú vetvu.

Admin, 31.05.2010, 15:58, prečítané 1180xcelý článokKoordinačné centrum Tradičnej ľudovej kultúry SĽUK –u v Bratislave realizovalo 28. 5. 2010 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch informačný seminár Tradičná ľudová kultúra – Dedičstvo alebo umenie?

Admin, 31.05.2010, 15:49, prečítané 1182xcelý článokInsitná maľba Júlie Bartuszovej spolu s insitnou plastikou Františka Vašeka a Vince Bujáka je vystavená vo výstavných priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch v termíne od 28. 5. 2019 do 14. 6. 2010.

Admin, 31.05.2010, 15:42, prečítané 1226xcelý článokDňa 28. – 29. 5. 2010 sa konal v ZO Csemadoku v Nových Zámkoch celoštátny festival detských a mládežníckych speváckych zborov Csengő Énekszó - Znejúca pieseň.

Admin, 31.05.2010, 15:39, prečítané 1286xcelý článokVýstava prác celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou sa uskutočnila v termíne od 5. mája do 19. mája 2010 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch.

Admin, 18.05.2010, 09:51, prečítané 1239xcelý článokNitriansky samosprávny kraj a Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky Vás pozývajú na výstavu počítačovej grafiky Andreji Mázorovej. Výstava prebieha v termíne od 9. apríla 2010 do 3. mája 2010 v priestoroch ROS Nové Zámky na ul. SNP 32.

Admin, 12.04.2010, 14:28, prečítané 1174xcelý článokAMFO je trojstupňová postupová súťaž, výstava amatérskej fotografie, ktorá nie je tematicky vymedzená. Koná sa každoročne. Vernisáž výstavy sa konala 8. apríla 2010 v Regionálnom osvetovom stredisku Nové Zámky. Výstava je otvorená denne okrem soboty a nedele v časoch od 8.00 hod. do 16.00 hod. Výstava potrvá do 28. apríla 2010.

Admin, 14.04.2010, 09:42, prečítané 1227xcelý článokRegionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch v dňoch 26. – 28. marca 2010 prezentovalo v OC AQUARIO na „Veľkonočných trhoch“ tradičné veľkonočné techniky.

Admin, 08.04.2010, 13:08, prečítané 1335xcelý článokNitriansky samosprávny kraj a Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch pripravilo vo svojich priestoroch v dňoch 24. -26. marca 2010 pre deti ZŠ tvorivé dielne pod názvom „JARNÉ HRY“.

Admin, 08.04.2010, 13:08, prečítané 1224xcelý článokDňa 23. marca 2010 sa uskutočnilo v Regionálnom osvetovom stredisku Nové Zámky krajské kolo prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2010.

Admin, 26.03.2010, 08:39, prečítané 1328xcelý článokDňa 18. marca 2010 sa uskutočnila vernisáž výstavy Petra Harnu. Výstava potrvá do 30. apríla 2010.

Admin, 29.03.2010, 10:20, prečítané 1180xcelý článokDňa 17. marca 2010 usporiadalo Regionálne osvetové stredisko osobné konzultácie so zberateľmi ľudových piesní.

Admin, 26.03.2010, 08:09, prečítané 1176xcelý článokOkresné kolo 56. ročníka celoštátnej postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2010 sa konalo 16. marca 2010.

Admin, 25.03.2010, 15:37, prečítané 1456xcelý článokEurópska únia. Spojenie niekoľkých štátov. Niektoré z nich sú väčšie, iné zasa malé, avšak spoločne tvoria jeden celok. Niekto si platí dovolenku, aby videl Paríž, Berlín, Amsterdam či iné mestá a krajiny, ďalší zasa hrajú na hudobné nástroje a z času na čas sa im podarí vycestovať do veľkej Európy aj z malého Slovenska. Cesta Bánovčanky dlhá bezmála 2000 km sa začala 25.2.2010.

Admin, 10.03.2010, 12:23, prečítané 1170xcelý článokÚnia žien Slovenska Bratislava – krajská organizácia Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a Krajské osvetové stredisko v Nitre usporiadali 8. marca 43. ročník festivalu umeleckého prednesu v poézii a v próze žien.

Admin, 10.03.2010, 09:07, prečítané 1175xcelý článokObvodné kolo 56. ročníka celoštátnej postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2010. Termíny a miesta: 9. február Štúrovo, 11. február Šurany, 17. február Nové Zámky.

Admin, 23.02.2010, 14:03, prečítané 1322xcelý článokRegionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch pripravilo 7. januára 2010 vo svojich priestoroch uvedenie a ocenenie najnovších knižných vydaní za posledných pätnásť rokov, ktoré nás reprezentovali na Celoštátnej súťaži o najlepšiu kroniku 2009. Zároveň bol uvedený aj nový knižný titul Čaro Vianoc.

Admin, 19.01.2010, 15:09, prečítané 1253xcelý článokRegionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch otvorilo vo výstavných priestoroch 11. 12. 2009 výstavu ľudovej umeleckej tvorby z obce Maňa. Výstavu uviedol starosta obce Ing. Igor Sádovský.

Admin, 19.01.2010, 09:17, prečítané 1212xcelý článok


©2008 Miroslav Šimunek