Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch hľadá: Upratovačku