piatok, jún 14, 2019

Žitno-ostrovské pastelky - Dunajská streda

Miesto konania: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2019
XX. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

Poslanie súťaže: Inšpirovať a motivovať detskú výtvarnú tvorivosť a uvedomelé vedenie talentovaných detí predškolského veku. Vytvárať priestor na prejavenie vlastnej kreativity, na rozvíjanie tvorivých schopností detí predškolského veku. Umožniť vyjadriť zážitky a predstavy výtvarným vyjadrovaním.

Súťažné kategórie: