utorok, marec 3, 2020

Píšťalenka, pískaj 2020 - regionálne kolo

Postupová súťaž pre deti a mládež v speve ľudovej piesni a v hre na hudobný nástroj.

Súťažné kategórie - ľudové hudby počet členov 3-8, spevácke skupiny 3-12 členov, sólisti speváci môžu spievať bez doprovodu, alebo s hudobným doprovodom 1 inštrumentalista, speváci duá môžu spievať bez doprovodu, alebo s hudobným doprovodom 1 inštrumentalista, inštrumentalisti môžu hrať iba sólo bez hudobného doprovodu. Dĺžka vystúpenia 3-5 minút, najlepšie 2 ľudové piesne. Možnosť využiť notový materiál z nášho územia. Usporiadateľ Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky, SNP 32.

Mládež spieva

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadka speváckych zborov je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.

Koná sa od roku 1970. Maximálny počet je 42 spevákov. Minutáž súťažného vystúpenia je 10-14 minút čistej hudby. Do súťažného vystúpenia sa musí zaradiť polyfónna skladba (kánon) a skladba od slovenského autora. V roku konania postupovej súťaže môžu členovia súťažiacich zborov dosiahnuť vek maximálne 20 rokov.  Veková hranica môže byť vo výnimočných prípadoch prekročená (do 25 rokov) maximálne pri štvrtine účinkujúcich daného telesa.