streda, marec 31, 2021

Vesmír očami detí 2021

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE
V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,
CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU
A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI
 
vyhlasujú
XXXVI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže
  
VESMÍR OČAMI DETÍ
 
 Súťaž prebehne v dvoch etapách:
 
1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)
2. etapa - celoslovenské kolo
 
Podmienky súťaže:
 
Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategória – materské školy

AMFO 2021 - regionálne kolo

AMFO 2021
regionálne kolo

49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Súťaž je trojstupňová:
- regionálne súťaže a výstavy
- krajské súťaže a výstavy
- celoštátna súťaž a výstava


Súťažné kategórie :
I. veková skupina: autori do 15 rokov
     A. kategória: čiernobiela fotografia
     B. kategória: farebná fotografia

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
     A. kategória: čiernobiela fotografia
     B. kategória: farebná fotografia