Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Okresná súťaž 2018 - AMFO ::..


Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch usporiada okresné kolo celoštátnej súťaže AMFO v termíne od 21. marca do 30. apríla 2018. Uzávierka súťaže je do 26. februára do 15.00 hod. Propozície sú na stránke http://www.nocka.sk/uploads/ae/ff/aeff2f950677b11148e6b60d33656962/amfo-propozicie-2018.pdf sú totožné rovnako pre okresné, krajské a celoštátne kolo súťaže. Prihlasovací formulár má novú podobu a je na stránke http://www.nocka.sk/fotografia/amfo. Tento rok je potrebné vyplniť prihlášku vo formulári ktorý si uložíte .xls Fotografie nesmú byť staršie ako 3 roky, formát zostáva nezmenený 30x40, 30x45, 30x30. Multimediálna prezentácia dĺžka trvania do 3 minút. Akékoľvek informácie na fb, ale aj osobne na tel.

Admin
02.10.2018, 14:04

©2008 Miroslav Šimunek