Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Kontakt ::..

Adresa:

REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V NOVÝCH ZÁMKOCH
SNP 32
940 62 Nové Zámky

Podľa tejto mapky nás ľahko nájdete.

tel/fax: 035/6420265
mobil: 0911901348, 0918683326
e-mail: rosnz@rosnz.sk
web: www.rosnz.sk


Pracovníci:

PhDr. Marta Šimo-Svrčeková

riaditeľka

Ing. Ján Porubský

vedúci oddelenia, ekonóm, personalista, mzdy, ekonomický portál, archív

Anetta Rapavá

účtovníctvo, fakturácia, dochádzka, motorové vozidlá, PHM

Mgr. Vladimíra Malperová

umelecké a hovorené slovo, malé javiskové formy, divadlo, moderovanie

Mgr. Peter Lakata

fotografia, hudba, spev, folkór, webová stránka, výstavy

Mgr. Jarmila Veselková

sociálna práca, prednášky, výstavy

Bc. Ildikó Budová

menšinové kultúry, ľudové remeslá, projektový manažment, výstavy

Bc. Zoltán Mátyus

filmová tvorba, výtvarné tvorba, tvorba propagačných materiálov, správca počítačovej siete, výstavy v regióne

Iveta Holubcová

sekretariát, pokladňa, tvorivé dielne, ľudové remeslá, divadelné predstavenia - zájazdy za umením

Juraj Kobolka

vodič a správca budovy

Edita Šípová

upratovačka

©2008 Miroslav Šimunek