Hudba spev tanec

Eniki beniki

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov.
Koná sa každé dva roky.
V súťaži sa predstavujú detské folklórne súbory.
 

Dňa 25. marca 2022 sa v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch
konalo regionálne kolo postupovej súťaže detských folklórnych súborov Eniki beniki.
Do súťaže sa zapojili tri súbory, ktoré sa umiestnili nasledovne:

OdDYCH poDYCH 2021 - krajské kolo

Prehliadka dychových hudieb OdDYCHpoDYCH 2021

Toto vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku sa koná od roku 2021
ide o zlúčenie predošlých súťaží Lednické Rovne a FestMlaDych.
Súťaž OdDYCHpoDYCH má charakter verejného predstavenia a je určená pre detské, 
mládežnícke a malé dychové hudby.
Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať umelecký rast dychových hudieb,
prezentovať ich umeleckú úroveň a výsledky činnosti.

Šaffova ostroha 2021

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Vás srdečne pozýva do postupového kola tanečnej súťaže.

Toto vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku sa koná každoročne
v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. 

Podujatie nadviazalo na súťaž sólistov tanečníkov vo Východnej, ktorá sa konala v rozličnej periodicite od roku 1965.

OdDYCH poDYCH 2021

Prehliadka dychových hudieb OdDYCHpoDYCH 2021


Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Vás srdečne pozýva do postupového kola súťaže 
detských, mládežníckych a malých dychových hudieb.

Toto vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku sa koná od roku 2021, 
ide o zlúčenie predošlých súťaží Lednické Rovne a FestMlaDych.

Súťaž OdDYCHpoDYCH má charakter verejného predstavenia a je určená pre detské, mládežnícke a malé dychové hudby.

Tanečný kolotoč 2021

Tanečný kolotoč 2021
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Vás srdečne pozýva do postupového kola tanečnej súťaže.
Je jednou z najmladších tanečných súťaží na Slovensku.

Tanečné kategórie:
1. Disco choreografie
2. Hip-hop a break dance choreografie
3. Scénické a show choreografie
4. Open choreografie
5. Tance iných národov
6. Mažoretky a cheer dance

Súťažné kategórie:

I. Deti do 6 rokov
II. Deti II. vo veku 6-10 rokov (1. stupeň)
III. Juniori veku 10-15 rokov (2. stupeň)
IV. Mládež vo veku od 15 rokov
V.

Mládež spieva /druhý termín/

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadka speváckych zborov je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.

Koná sa od roku 1970. Maximálny počet je 42 spevákov. Minutáž súťažného vystúpenia je 10-14 minút čistej hudby. Do súťažného vystúpenia sa musí zaradiť polyfónna skladba (kánon) a skladba od slovenského autora. V roku konania postupovej súťaže môžu členovia súťažiacich zborov dosiahnuť vek maximálne 20 rokov.  Veková hranica môže byť vo výnimočných prípadoch prekročená (do 25 rokov) maximálne pri štvrtine účinkujúcich daného telesa.