Hudba spev tanec

Mládež spieva - krajská prehliadka

Dňa 15. apríla 2019 sa uskutočnilo krajské kolo postupovej súťaže detských speváckych zborov Mládež spieva.

Výsledková listina:

Priamy postup na celoslovenské kolo: Detský spevácky zbor veľkých Schola Mariana Komárno, Detský spevácky zbor ZUŠ Francza Schuberta Želiezovce.

Zlaté pásmo: Detský spevácky zbor Škovránok Nitra, Detský spevácky zbor Arrowroses Nitra, Detský spevácky zbor malých Schola Mariana Komárno, Detský spevácky zbor Primula Štúrovo.

Divertimento musicale

Divertimento musicale 2019 - postupová súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby.

Okresné postupové kolo bolo plánované na 13. marec 2019 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch.

Do súťaže boli oslovených 5 základných umeleckých škôl z okresu Nové Zámky.

Momentálne je množstvo súťaží, do ktorých sa ZUŠ zapájajú. Táto súťaž je veľmi špecifická nakoľko sa jedná o komorné telesá,

ktoré nemajú veľmi početné zastúpenie.

Tanečný kolotoč

Krajská prehliadka organizovaná Krajským osvetovým strediskom v Nitre.

Do krajského kola postúpil tanečný súbor Flames s choreografiami Nezbedné čertice, Puto priateľstva, A je to, Inferno - 
Tanec morských vĺn. Tanečný súbor Flames patrí pod Zuš Nové Zámky a venuje sa scénickému tancu. 
V minulosti sme navštívili množstvo súťaží. V spolupráci s divadlom Paradox sme v minulom roku uviedli 
veľmi úspešný muzikál Podrží ťa sen v ktorom účinkovalo približne 70 tanečníkov so 16- timi choreografiami.

Mládež spieva - okresná prehliadka

Súťaž sa začína až krajským kolom.

Napriek tejto skutočnosti bola nutná príprava speváckych zborov V Štúrove a Nových Zámkoch.

Do okresného kola sa prihlásili spevácke zbory Detský spevácky zbor Vánok,

Detský spevácky zbor Primula, Detský spevácky zbor Primulka

a Detský spevácky zbor pri Katolíckej spojenej škole v Nových Zámkoch.

Priamo postúpili do krajského kola.