Hudba spev tanec

Tanečný kolotoč

Súťaž Tanečný kolotoč sa stáva veľmi populárnou súťažou. Je to súťaž moderného a módneho tanca. Tradične sa jej zúčastňujú seniori z Palárikova.

Minulý rok nás prekvapili tvrdošovské mažoretky.

Tento rok sa do okresného kola zapojili 4 kolektívy Základnej umeleckej školy a seniori z Palárikova.

Všetkých 5 choreografií malo priamy postup do krajského kola.

Trvalky

Miesto konania: 12.4.2019 - Želiezovce

Súťaž Trvalky je krajská postupová súťaž detských folklórnych súborov. Krajského kola súťaže sa zúčastnil za okres Nové Zámky folklórny súbor Rikkancsok Salka.
Tance vyberali z oblasti Poiplia z obcí Szalka, Balog nad Ipľom, Sazdice. Detský folklórny súbor bol založený v roku 2005 pri MO Csemadok Salka.
Momentálne má súbor 20 členov. Do obce prichádzajú každoročne taneční pedagógovia, ktorí vyučujú ľudové tance.
Počas roka 2018 absolvoval súbor 9 vystúpení. Na prehliadke v Želiezovciach získal strieborné pásmo.