Kluby, kurzy

ARTTEX

ARTTEX - umelecká tapiséria, základom je vlna, ktorá je spracovaná v rôznej farbe a odtieňoch.

Dielo sa tvorí podľa vlastného výtvarného návrhu ukladaním farebnej vlny na podkladovú látku. Takto vzniknutý obraz sa ešte upravuje strojom.

 

Celý WORKSHOP trvá cca 4h ale je ho možné rozdeliť aj na dve stretnutia po 2h.

K prameňom tradícií

Krajské osvetové stredisko v Nitre Vás srdečne pozýva na Tanečné dielne pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov v termínoch 13.9. 2019 uzávierka prihlášky 6. 9. 2019, 11. 10. 2019 uzávierka prihlášky 4. 10. 2019 a 15. 11. 2019 uzávierka prihlášky 8. 11. 2019. Lektori: Agáta Krausová, Slavomír Ondejka. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre - Fatranská 3, 940 01 Nitra.