Sociálna prevencia, vzdelávanie

Vzdušné Zámky - Getoizácia v mojej hlave

Prednáša psychologička PhDr. BARBORA KUCHÁROVÁ, PhD. MBA sa venuje oblastiam redukcie požiadavky po droge, v oblasti primárnej prevencie. Je spoluzakladateľkou OZ Pomoc ohrozeným deťom, pracovala s obeťami domáceho násilia. Pôsobila aj v OZ Most, kde stála pri rozbehu prvej svojpomocnej skupiny pre rodičov a partnerov drogovo závislých. Od 1996 pracuje v OZ Prima, od 2003 je jeho výkonnou riaditeľkou. Ostatné roky pracuje i v oblasti práce s utečencami.

Poruchy príjmu potravy

Poruchy príjmu potravy, bola téma, na ktorú sme vzdelávali a diskutovali v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch dňa 18.5.2019. Poruchy príjmu potravy sú závažným psychickým ochorením s vysokým rizikom trvalých následkov v oblasti psychosomatického vývoja a reprodukčných funkcií s výskytom od detstva až do dospelého veku.

Partnerské vzťahy

Partnerské vzťahy počas dospievania, bola téma preventívneho stretnutia, ktorá sa rozoberala v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch. Dňa 13.5.2019 prišli prváci zo Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch. Interaktívne stretnutie sa konalo v dvoch po sebe nasledujúcich skupinách s celkovým počtom 61 žiakov. Lektorom bola PaedDr.

Kritické myslenie

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v Bratislave dňa 25. 04. 2019 uskutočnili pre stredoškolskú mládež prveho ročnka odbor dizajner náučno-zažitkové stretnutie. Témou bolo „ kritické myslenie“ . Lektorom bol pozvaný odborník Mgr. Michal Riečanský.

Plagát a príbeh roka 2019 19.3.2019

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a ocenenie víťazov  v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch.  

Súťaží sa v dvoch oblastiach - výtvarnej a literárnej na tému: „Sociálne siete a ich nástrahy“.

Do 13. ročníka súťaže, zameraného na prevenciu sociálno -  patologických javov a kriminality  sa zapojilo 155 žiakov SŠ, z toho 22 žiakov družobných škôl z Jihlavy.