Sociálna prevencia, vzdelávanie

VZDUŠNÉ ZÁMKY - NOVÉ ZÁMKY

Hlavná platforma projektu VZDUŠNÉ ZÁMKY Mesto kultúry 2020 je založená na presvedčení, že kultúra a umenie zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní každej spoločnosti a jej hodnôt. Okrem galérií, múzeí, divadiel, kultúrnych inštitúcií či samotných umelcov však tento projekt vníma ako NOSITEĽOV KULTÚRY všetkých obyvateľov miest, lokalít, susedstiev či spoločenstiev, ktorých sa podarí motivovať k návštevám kultúrnych podujatí, či dokonca k AKTÍVNEMU ZAPOJENIU sa do kultúrnych, komunitných alebo iných projektov.

 

Poruchy príjmu potravy

Poruchy príjmu potravy, bola téma, na ktorú sme vzdelávali a diskutovali v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch dňa 18.5.2019. Poruchy príjmu potravy sú závažným psychickým ochorením s vysokým rizikom trvalých následkov v oblasti psychosomatického vývoja a reprodukčných funkcií s výskytom od detstva až do dospelého veku.

Partnerské vzťahy

Partnerské vzťahy počas dospievania, bola téma preventívneho stretnutia, ktorá sa rozoberala v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch. Dňa 13.5.2019 prišli prváci zo Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch. Interaktívne stretnutie sa konalo v dvoch po sebe nasledujúcich skupinách s celkovým počtom 61 žiakov. Lektorom bola PaedDr.

Kritické myslenie

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v Bratislave dňa 25. 04. 2019 uskutočnili pre stredoškolskú mládež prveho ročnka odbor dizajner náučno-zažitkové stretnutie. Témou bolo „ kritické myslenie“ . Lektorom bol pozvaný odborník Mgr. Michal Riečanský.

Nelátkové závislosti

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch a Mestský úrad Nové Zámky, odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry, zorganizovali dňa 29.03.2019 pre žiakov prvého ročníka stredných škol interaktívnu prednášku a besedu s názvom „ Nelátkové závislosti“ pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Krochtovej. Žiaci sa aktívne zapájali a debatovali o nástrahách nových foriem nelátkových závislostí.

Plagát a príbeh roka 2019 19.3.2019

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a ocenenie víťazov  v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch.  

Súťaží sa v dvoch oblastiach - výtvarnej a literárnej na tému: „Sociálne siete a ich nástrahy“.

Do 13. ročníka súťaže, zameraného na prevenciu sociálno -  patologických javov a kriminality  sa zapojilo 155 žiakov SŠ, z toho 22 žiakov družobných škôl z Jihlavy.