Foto film

Klasické a moderné zátišie

Regionálne osvetové stredisko Vás pozýva na workshopy, ktoré sú súčasťou projektu KREATÍVNE TVORENIE II.

Klasické zátišie a Moderné zátišie
Oba moduly sú nezávislé od seba ale samozrejme nepriamo nadväzujú na seba. 

Je možné prihlásiť sa na ktorýkoľvek nezávisle.

Workshop je bezplatný!

Prihlasovanie na oba workshopy je uzavreté !

Prihlasovanie cez email: zoltan.matyus@rosnz.sk Prihlásiť sa je možné do 21.3.2022.

Amfo 2021 - krajské kolo

AMFO 2021

49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.

 

24.6.2021 o 13 hodine - Fotografický workshop - " Produktová a výtvarná fotografia skla" pod vedením J. Peniaka

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

AMFO 2021 - regionálne kolo

AMFO 2021
regionálne kolo

49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Súťaž je trojstupňová:
- regionálne súťaže a výstavy
- krajské súťaže a výstavy
- celoštátna súťaž a výstava


Súťažné kategórie :
I. veková skupina: autori do 15 rokov
     A. kategória: čiernobiela fotografia
     B. kategória: farebná fotografia

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
     A. kategória: čiernobiela fotografia
     B. kategória: farebná fotografia

Súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch oznamuje, že regionálne kolá súťaže budú prebiehať elektronickým prihlasovacím systémom Národného osvetového centra, kde sú sprístupnené propozície súťaží a prihlasovací systém je funkčný len v uvedených termínoch.
 

Výtvarné spektrum: