Foto film

AMFO 2023 - regionálne kolo

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch organizuje regionálne kolo 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023.

Odporúčaná téma pre 51. ročník je: IDENTITA.

Prihlasovací systém je spustený od 1. februára 2023 do 26. februára 2023.

Vo svojej kategórii sa môžete prihlásiť vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra.

Link na súťaž

Klasické a moderné zátišie

Regionálne osvetové stredisko Vás pozýva na workshopy, ktoré sú súčasťou projektu KREATÍVNE TVORENIE II.

Klasické zátišie a Moderné zátišie
Oba moduly sú nezávislé od seba ale samozrejme nepriamo nadväzujú na seba. 

Je možné prihlásiť sa na ktorýkoľvek nezávisle.

Workshop je bezplatný!

Prihlasovanie na oba workshopy je uzavreté !

Prihlasovanie cez email: zoltan.matyus@rosnz.sk Prihlásiť sa je možné do 21.3.2022.