Hudba spev tanec

OdDYCH poDYCH 2021 - krajské kolo

Prehliadka dychových hudieb OdDYCHpoDYCH 2021

Toto vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku sa koná od roku 2021
ide o zlúčenie predošlých súťaží Lednické Rovne a FestMlaDych.
Súťaž OdDYCHpoDYCH má charakter verejného predstavenia a je určená pre detské, 
mládežnícke a malé dychové hudby.
Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať umelecký rast dychových hudieb,
prezentovať ich umeleckú úroveň a výsledky činnosti.

Šaffova ostroha 2021

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Vás srdečne pozýva do postupového kola tanečnej súťaže.

Toto vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku sa koná každoročne
v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. 

Podujatie nadviazalo na súťaž sólistov tanečníkov vo Východnej, ktorá sa konala v rozličnej periodicite od roku 1965.

OdDYCH poDYCH 2021

Prehliadka dychových hudieb OdDYCHpoDYCH 2021


Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Vás srdečne pozýva do postupového kola súťaže 
detských, mládežníckych a malých dychových hudieb.

Toto vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku sa koná od roku 2021, 
ide o zlúčenie predošlých súťaží Lednické Rovne a FestMlaDych.

Súťaž OdDYCHpoDYCH má charakter verejného predstavenia a je určená pre detské, mládežnícke a malé dychové hudby.

Tanečný kolotoč 2021

Tanečný kolotoč 2021
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Vás srdečne pozýva do postupového kola tanečnej súťaže.
Je jednou z najmladších tanečných súťaží na Slovensku.

Tanečné kategórie:
1. Disco choreografie
2. Hip-hop a break dance choreografie
3. Scénické a show choreografie
4. Open choreografie
5. Tance iných národov
6. Mažoretky a cheer dance

Súťažné kategórie:

I. Deti do 6 rokov
II. Deti II. vo veku 6-10 rokov (1. stupeň)
III. Juniori veku 10-15 rokov (2. stupeň)
IV. Mládež vo veku od 15 rokov
V.

Mládež spieva /druhý termín/

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadka speváckych zborov je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.

Koná sa od roku 1970. Maximálny počet je 42 spevákov. Minutáž súťažného vystúpenia je 10-14 minút čistej hudby. Do súťažného vystúpenia sa musí zaradiť polyfónna skladba (kánon) a skladba od slovenského autora. V roku konania postupovej súťaže môžu členovia súťažiacich zborov dosiahnuť vek maximálne 20 rokov.  Veková hranica môže byť vo výnimočných prípadoch prekročená (do 25 rokov) maximálne pri štvrtine účinkujúcich daného telesa.

Píšťalenka, pískaj 2020 - regionálne kolo

Postupová súťaž pre deti a mládež v speve ľudovej piesni a v hre na hudobný nástroj.

Súťažné kategórie - ľudové hudby počet členov 3-8, spevácke skupiny 3-12 členov, sólisti speváci môžu spievať bez doprovodu, alebo s hudobným doprovodom 1 inštrumentalista, speváci duá môžu spievať bez doprovodu, alebo s hudobným doprovodom 1 inštrumentalista, inštrumentalisti môžu hrať iba sólo bez hudobného doprovodu. Dĺžka vystúpenia 3-5 minút, najlepšie 2 ľudové piesne. Možnosť využiť notový materiál z nášho územia. Usporiadateľ Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky, SNP 32.

Mládež spieva

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadka speváckych zborov je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.

Koná sa od roku 1970. Maximálny počet je 42 spevákov. Minutáž súťažného vystúpenia je 10-14 minút čistej hudby. Do súťažného vystúpenia sa musí zaradiť polyfónna skladba (kánon) a skladba od slovenského autora. V roku konania postupovej súťaže môžu členovia súťažiacich zborov dosiahnuť vek maximálne 20 rokov.  Veková hranica môže byť vo výnimočných prípadoch prekročená (do 25 rokov) maximálne pri štvrtine účinkujúcich daného telesa.