Hudba spev tanec

Mládež spieva - krajská prehliadka

Dňa 15. apríla 2019 sa uskutočnilo krajské kolo postupovej súťaže detských speváckych zborov Mládež spieva.

Priamy postup Detský spevácky zbor veľkých Schola Mariana Komárno, Detský spevácky zbor ZUŠ Francza Schuberta Želiezovce.

Zlaté pásmo: Detský spevácky zbor Škovránok Nitra, Detský spevácky zbor Arrowroses Nitra, Detský spevácky zbor malých

Schola Mariana Komárno, Detský spevácky zbor Primula Štúrovo.

Strieborné pásmo: Detský spevácky zbor Vánok Nové Zámky, Detský spevácky zbor pri Katolíckej spojenej škole v Nových Zámkoch,

Divertimento musicale

Divertimento musicale 2019 - postupová súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby.

Okresné postupové kolo bolo plánované na 13. marec 2019 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch.

Do súťaže boli oslovených 5 základných umeleckých škôl z okresu Nové Zámky.

Momentálne je množstvo súťaží, do ktorých sa ZUŠ zapájajú. Táto súťaž je veľmi špecifická nakoľko sa jedná o komorné telesá,

ktoré nemajú veľmi početné zastúpenie.

Tanečný kolotoč

Krajská prehliadka organizovaná Krajským osvetovým strediskom v Nitre.

Do krajského kola postúpil tanečný súbor Flames s choreografiami Nezbedné čertice, Puto priateľstva, A je to, Inferno - 
Tanec morských vĺn. Tanečný súbor Flames patrí pod Zuš Nové Zámky a venuje sa scénickému tancu. 
V minulosti sme navštívili množstvo súťaží. V spolupráci s divadlom Paradox sme v minulom roku uviedli 
veľmi úspešný muzikál Podrží ťa sen v ktorom účinkovalo približne 70 tanečníkov so 16- timi choreografiami.