Hudba spev tanec

Eniki beniki

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov.
Koná sa každé dva roky.
V súťaži sa predstavujú detské folklórne súbory.
 

Dňa 25. marca 2022 sa v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch
konalo regionálne kolo postupovej súťaže detských folklórnych súborov Eniki beniki.
Do súťaže sa zapojili tri súbory, ktoré sa umiestnili nasledovne:

OdDYCH poDYCH 2021 - krajské kolo

Prehliadka dychových hudieb OdDYCHpoDYCH 2021

Toto vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku sa koná od roku 2021
ide o zlúčenie predošlých súťaží Lednické Rovne a FestMlaDych.
Súťaž OdDYCHpoDYCH má charakter verejného predstavenia a je určená pre detské, 
mládežnícke a malé dychové hudby.
Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať umelecký rast dychových hudieb,
prezentovať ich umeleckú úroveň a výsledky činnosti.