Výtvarné umenie

Výtvarné spektrum 2019 - celoslovenské kolo

Pozývame Vás na výstavu z 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

Výtvarné spektrum 2019 do výstavných priestorov kasárne v areáli Trenčianskeho hradu.

Vernisáž výstavy:  6. 9. 2019 (piatok) o 17.00 h.

Výstava potrvá: 27. 9. 2019.

 Bližšie informácie nájdete na webe: http://www.tnos.sk/podujatia/vytvarne-spektrum-2019.html?page_id=16187

 

Výtvarné spektrum 2019 - krajská prehliadka

Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Nitrianskeho kraja, 56. ročník
Výstavné priestory: Cisársko-kráľovská Jazdiareň Nové Zámky
Vernisáž: 26. 4. 2019 o 17.00 hod. Výstava: 26. 4. 2019 – 16. 5. 2019
Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia
Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum
Hlavný organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
Spoluorganizátor: Mesto Nové Zámky

Plagát a príbeh roka 2019 19.3.2019

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a ocenenie víťazov  v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch.  

Súťaží sa v dvoch oblastiach - výtvarnej a literárnej na tému: „Sociálne siete a ich nástrahy“.

Do 13. ročníka súťaže, zameraného na prevenciu sociálno -  patologických javov a kriminality  sa zapojilo 155 žiakov SŠ, z toho 22 žiakov družobných škôl z Jihlavy.

Žitno-ostrovské pastelky - Dunajská streda

Miesto konania: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2019
XX. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

Poslanie súťaže: Inšpirovať a motivovať detskú výtvarnú tvorivosť a uvedomelé vedenie talentovaných detí predškolského veku. Vytvárať priestor na prejavenie vlastnej kreativity, na rozvíjanie tvorivých schopností detí predškolského veku. Umožniť vyjadriť zážitky a predstavy výtvarným vyjadrovaním.

Súťažné kategórie:

Výtvarné sprektrum - region

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch  dňa 22. 2. 2019 uskutočnilo výstavu 
celoslovenskej trojstupňovej súťaže a prehliadka amatérskej výtvarnej tvorby - Regionálne kolo. 
Vo výstavných priestoroch ste si mohli pozrieť diela, ktoré sa zúčastnili súťaže. Výstava bola do 17.3.