Výtvarné umenie

Farebný svet detí

Regionálne osvetové stredisko Vás pozýva na tvorivé dielne zamerané na abstraktné maľovanie s intuitívnou maľbou na plátno pre ZPMP, 
ktoré vznikli v rámci projektu KREATÍVNE TVORENIE IV.

Workshop je bezplatný!

Prihlásiť na workshop sa môžete cez email: iveta.holubcova@rosnz.sk 

Lektorkou workshopu je Mgr. Vladimíra Vodzinská, PhD.

Projekt finančne podporil a hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.