Výtvarné umenie

Výtvarné spektrum 2019 - krajská prehliadka

Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Nitrianskeho kraja, 56. ročník
Výstavné priestory: Cisársko-kráľovská Jazdiareň Nové Zámky
Vernisáž: 26. 4. 2019 o 17.00 hod. Výstava: 26. 4. 2019 – 16. 5. 2019
Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia
Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum
Hlavný organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
Spoluorganizátor: Mesto Nové Zámky

Plagát a príbeh roka 2019 19.3.2019

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a ocenenie víťazov  v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch.  

Súťaží sa v dvoch oblastiach - výtvarnej a literárnej na tému: „Sociálne siete a ich nástrahy“.

Do 13. ročníka súťaže, zameraného na prevenciu sociálno -  patologických javov a kriminality  sa zapojilo 155 žiakov SŠ, z toho 22 žiakov družobných škôl z Jihlavy.

Žitno-ostrovské pastelky - Dunajská streda

Miesto konania: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2019
XX. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

Poslanie súťaže: Inšpirovať a motivovať detskú výtvarnú tvorivosť a uvedomelé vedenie talentovaných detí predškolského veku. Vytvárať priestor na prejavenie vlastnej kreativity, na rozvíjanie tvorivých schopností detí predškolského veku. Umožniť vyjadriť zážitky a predstavy výtvarným vyjadrovaním.

Súťažné kategórie:

Výtvarné sprektrum - region

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch  dňa 22. 2. 2019 uskutočnilo výstavu 
celoslovenskej trojstupňovej súťaže a prehliadka amatérskej výtvarnej tvorby - Regionálne kolo. 
Vo výstavných priestoroch ste si mohli pozrieť diela, ktoré sa zúčastnili súťaže. Výstava bola do 17.3.

Jana Bialová v minigalérii TK Podhájska

Jana Bialová sa narodila v roku 1971 v Martine. Navštevovala Strednú školu umeleckého priemyslu v Kremnici, odbor reštaurovanie. V štúdiu pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvovala odbor grafiky v ateliéri u prof. Dušana Kállaya.

Dnes žije a tvorí v Lučenci, kde pôsobí ako pedagogička na základnej umeleckej škole.

Venuje sa maľbe, grafike, knižnej ilustrácii. Má za sebou niekoľko výstav doma i v zahraničí.

Zaujímavé linky:

http://www.janabialova.szm.com/

Jana Bialová

Jana Bialová sa narodila v roku1971 v Martine. Navštevovala Strednú školu umeleckého priemyslu v Kremnici, odbor reštaurovanie. V štúdiu pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvovala odbor grafiky v ateliéri u prof. Dušana Kállaya.

Dnes žije a tvorí v Lučenci, kde pôsobí ako pedagogička na základnej umeleckej škole.

Venuje sa maľbe, grafike, knižnej ilustrácii. Má za sebou niekoľko výstav doma i v zahraničí.

Zaujímavé linky:

http://www.janabialova.szm.com/