Slovo a divadlo

Hviezdoslavov Kubín 2020 - obvodné kolá

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa.

V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Miesto konania:  Hlavné námestie /kladenie vencov pri soche A.Bernoláka/ a  Cisársko Kráľovská jazdiareň

Vyhlásenie výsledkov 27. ročníka súťaže literárnych prác žiakov a študentov základných a stredných škôl zo Slovenska a zahraničia Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa uskutoční v Nových Zámkoch 23. mája 2019. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže je spojené s krátkym pobytom na Slovensku pre ocenených žiakov a pedagógov z radov krajanov.

 

Vansovej Lomnička

Miesto konania: KOS v Nitre

krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien od 18 rokov

Krajské osvetové stredisko v Nitre a Únia žien Slovenska Bratislava – krajská organizácia Nitra organizujú krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien od 18 rokov

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolá Štúrovo, Nové Zámky a Šurany

Charakteristika súťaže:
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.
Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým.
Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.
Súťaž sa koná každý rok.

 

Link:

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/