Slovo a divadlo

Kde bolo tam bolo

Dňa 12. 11. 2019 sa v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch uskutočnil rozprávkový festival určený pre deti navštevujúce školské zariadenia s vyučovacím jazykom maďarským. V rámci podujatia sa záujemcovia prostredníctvom škôl zapojili do regionálnej súťaže v prednese rozprávok a taktiež o najlepšiu ilustráciu.

Srdce, duša, radosť

Nitriansky samosprávny kraj a Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch pripravili 25.10.2019 o 18:00 hod v dome kultúry KOVÁK prehliadku toho najlepšieho z neprofesionálnej kultúry Nitrianskeho kraja SRDCE, DUŠA, RADOSŤ.
Pri tejto príležitosti Nitriansky samosprávny kraj ocení tých najlepších, ktorí pôsobia v amatérskej kultúre.

 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Miesto konania:  Hlavné námestie /kladenie vencov pri soche A.Bernoláka/ a  Cisársko Kráľovská jazdiareň

Vyhlásenie výsledkov 27. ročníka súťaže literárnych prác žiakov a študentov základných a stredných škôl zo Slovenska a zahraničia Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa uskutoční v Nových Zámkoch 23. mája 2019. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže je spojené s krátkym pobytom na Slovensku pre ocenených žiakov a pedagógov z radov krajanov.

 

Vansovej Lomnička

Miesto konania: KOS v Nitre

krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien od 18 rokov

Krajské osvetové stredisko v Nitre a Únia žien Slovenska Bratislava – krajská organizácia Nitra organizujú krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien od 18 rokov

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolá Štúrovo, Nové Zámky a Šurany

Charakteristika súťaže:
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.
Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým.
Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.
Súťaž sa koná každý rok.

 

Link:

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/