Slovo a divadlo

Ponuka kníh

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Vám ponúka možnosť zakúpiť si 
u nás publikácie zamerané na slovenské ľudové piesne z okolitých obcí alebo 
viacjazyčnú publikáciu Sakrálne pamiatky regiónu a mesta Nové Zámky. Publikácia 
mapuje všetky kostoly, kláštory, kaplnky, kalvárie, pútnické miesta a synagógy 
z tejto oblasti, zameriava sa na architektúru a históriu. Nachádza sa v nej množstvo fotografií.


V prípade záujmu nás kontaktujte.
e-mail: rosnz@rosnz.sk
telefón: 035/6420265

Hviezdoslavov Kubín 2020 - okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa.

V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.

Hviezdoslavov Kubín 2020 - obvodné kolá

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa.

V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Miesto konania:  Hlavné námestie /kladenie vencov pri soche A.Bernoláka/ a  Cisársko Kráľovská jazdiareň

Vyhlásenie výsledkov 27. ročníka súťaže literárnych prác žiakov a študentov základných a stredných škôl zo Slovenska a zahraničia Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa uskutoční v Nových Zámkoch 23. mája 2019. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže je spojené s krátkym pobytom na Slovensku pre ocenených žiakov a pedagógov z radov krajanov.