Zdielané podujatia

Vzdušné ZÁMKY - Život bez odpadu

Prednáša Mgr. Ivana Maleš. Je tvorcom niekoľkých koncepcií pre reformu odpadového hospodárstva na komunálnej úrovni a spoluzakladateľkou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, kde momentálne pôsobí.
V súkromí sa snaží o zero waste spôsob života – tvorí iba 4% zmesového komunálneho odpadu. O tejto téme aktívne bloguje na svojom blogu Nezmar.

 

Facebook Vzdušné ZÁMKY: https://fb.watch/4qRVlZHPgr/

 

Vesmír očami detí 2021

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE
V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,
CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU
A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI
 
vyhlasujú
XXXVI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže
  
VESMÍR OČAMI DETÍ
 
 Súťaž prebehne v dvoch etapách:
 
1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)
2. etapa - celoslovenské kolo
 
Podmienky súťaže:
 
Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategória – materské školy

Ponuka kníh

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Vám ponúka možnosť zakúpiť si 
u nás publikácie zamerané na slovenské ľudové piesne z okolitých obcí alebo 
viacjazyčnú publikáciu Sakrálne pamiatky regiónu a mesta Nové Zámky. Publikácia 
mapuje všetky kostoly, kláštory, kaplnky, kalvárie, pútnické miesta a synagógy 
z tejto oblasti, zameriava sa na architektúru a históriu. Nachádza sa v nej množstvo fotografií.


V prípade záujmu nás kontaktujte.
e-mail: rosnz@rosnz.sk
telefón: 035/6420265

Vzdušné Zámky - Ukončime bezdomovectvo teraz

Prednáša Barbora Bírová, ktorá pracuje ako poradkyňa pre ukončovanie bezdomovectva v Platforme pro sociální bydlení. Od roku 2012 sa zaoberá kvalitatívnym výskumom bezdomovectva v urbánnom prostredí. Na Slovensku a v Česku sa tiež venuje genderovej dimenzii bezdomovectva. Vo svojich výskumných projektoch sa zameriava aj na územný, kultúrny a komunitný rozvoj. Vo antropologickej výskumnej organizácii Anthropictures pracuje ako predsedkyňa a členka výkonnej rady.