Ako nevyhorieť pri pomáhaní !

- vzdelávací workshop

lektor: PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA

Termín podujatia
Termín uzávierky
Kategorie
Sociálna prevencia, vzdelávanie