Ako sa nestratiť vo virtuálnom svete internetu?

Regionálne osvetové stredisko Vás pozýva na webinár.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 8.10.2021 cez email: jarmila.veselkova@rosnz.sk

--
Na internete sa ľudia nemusia postaviť za seba, za svoj názor, nemusia na sebe pracovať. 
Pretože, úprimne, pracovať na sebe je veľmi ťažké, hovorí psychologička Barbora Kuchárová o 
anonymite na internete a novom sociálnom prostredí, ktorý pre nás predstavuje. 
Dozvieme sa aj ako efektívne vplývať na deti a mládež v tejto oblasti.

--
Lektorka: PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA (zdroj: internet)
PhDr. Barbora Kuchárová je výkonná riaditeľka OZ Prima, ktoré sa zaoberá prácou s drogovo 
závislými ľuďmi a prostitúciou v teréne. Klinická psychologička pracujúca v oblasti redukcie 
požiadavky po droge, v oblasti primárnej prevencie je aktívna už od roku 1993. 
Ukončila vzdelávanie v oblasti psychoterapie v prístupe centrovanom na klienta. 
Pomohla založiť viacero neziskových organizácií, je aktívna v publikačnej činnosti. 
Pôsobí na nadnárodnej úrovni. UNHCR - lektorka, IOM- lektorka a supervízorka, SHR - psychologička 
a následne supervízorka pre PT Rohovce a UPZ Medveďov, psychologička a supervízorka pre OZ Marginal, 
ktorého je aj zakladateľkou, supervízorka pre OZ Mareena.
Termín podujatia
Termín uzávierky
Kategorie
Sociálna prevencia, vzdelávanie