Amfo 2019 - krajské kolo

súťaž amatérskych fotografov krajské kolo. Výstava od 31.5. do 28.6. 2019.
Fotografická súťaž má tri stupne pre postup. 
1. stupeň – základné, obvodné – okresné kolo, 2. stupeň krajské kolo, 3. stupeň celoštátne kolo. 
Do tohto kola postupujú len fotografie, ktoré vybrala porota z okresného kola. 

Fotograf sa môže zapojiť do súťaže v mieste bydliska, alebo v mieste, kde dlhodobo pôsobí. 
Napríklad chodí do školy v inom meste.

Krajské kolo – 85 autorov sa zapojilo spolu s 277 fotografiami a 3 multimediálne prezentácia

Výsledky:

I. kategória do 16 rokov ČB

Monika Bažányová NR     Heňa 2, 3, 4                    1. miesto
Vanesa Svoradová TO      Psík, Budova, Zamyslenie         2. miesto
Samuel Janiš KN          Portrét                        3. miesto
András Gergely Jakab      Tibor                         Čestné uznanie

I. kategória do 16 rokov F

Kristína Kunovská TO      Strážcovia vetra, Tanec           1. miesto
Kristína Švecová TO       Nádej ženy                    2. miesto
Šimon Ivanovič NR        Lady Diamant, Lady Olivy        3. miesto
Monika Bažányová NR     Identita 1., 2., 3.                Čestné uznanie
Lucia Pauerová NR        Okuliare 1., 2.                  Čestné uznanie
Ádam Török KN          Vandrovník                    Čestné uznanie

II. kategória do 21 rokov ČB

Natália Križanová TO      Posadnutá, Vážnosť             1. miesto
Kara Šavrtková NR        Dotyky I., II.                   2. miesto
Nina Demová LV         Samota 1., 2.                   3. miesto
Igor Trnka LV            Obyčajná biela                  Čestné uznanie

II. kategória do 21 rokov F

Rebeka Ryšavá NR        Formy III.                     1. miesto
Adela Brandlerová NR     You are what you eat I., III., IV.    2. miesto
Simona Paulová NR        Móda I. III. IV.                 3. miesto
Dominika Bánska LV      Módny portrét 1                Čestné uznanie
František Šodor KN        Sám muž v poli                 Čestné uznanie
Anikó Pálmay KN         Sloboda, Vždy spolu             Čestné uznanie

III. kategória nad 21 rokov ČB

Milan Uhrin KN    Nedočkavá, Rytmus, Mokrý beh labyrintom 1. miesto
Dana Rusnáková KN       Za sklom                      2. miesto
Boris Kopaj NZ           V znamení kríža 1, 2             3. miesto
Rudolf Minárik NR        Pásikavá hra 3                  Čestné uznanie
Marcela Vitusová NR      Spomienka II., III.               Čestné uznanie
Stanislav Gič NZ          Fikcia 2, 3, 4                   Čestné uznanie

III. kategória nad 21 rokov F

Marián Kokavec KN       Nádej                         1. miesto
Pavol Sedliak KN         Tanečný dom                   2. miesto
Kristián Mészáros NZ      Obrysy hudby II., III., V.          3. miesto
Imrich Finta NR           Príbeh prvý                    Čestné uznanie
Jana Skulová NR         Súlad                         Čestné uznanie
Peter Grosch NZ          Svitanie                       Čestné uznanie

Multimediálna prezentácia

Zoran Toldi NZ           Život pastierov                        1. miesto
Peter Hižňan NZ          Svet koňa                            2. miesto
Júlia Ilčíková NZ          Európske mosty – To čo nás spája         3. miesto

Kategória Cykly a seriály

Anikó Pálmay KN         Myšlienky, Čakám, Chcem Teba, Naše tajomstvo  1. miesto
Miloš Gašaj NR           Sen 2, 3, 4                                 2. miesto
Kristián Mészáros NZ      Príbeh tanca 2,4,5                           3. miesto
Zoran Toldi NZ           Oceľoví muži 2,3,5                          Čestné uznanie
Jozef Nespešný NR        Túžba 1, 4, 5                               Čestné uznanie
Kristína Borbély KN       Na krídlach vetra 1,2,3                       Čestné uznanie

Porota: Mgr. Rudolf Lendel, Ing. Štefan Pirohár MZSF, Ján Blaško AFIAP
Termín podujatia
Kategorie
Foto film
Súťaže