AMFO 2021 - regionálne kolo

AMFO 2021
regionálne kolo

49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Súťaž je trojstupňová:
- regionálne súťaže a výstavy
- krajské súťaže a výstavy
- celoštátna súťaž a výstava


Súťažné kategórie :
I. veková skupina: autori do 15 rokov
     A. kategória: čiernobiela fotografia
     B. kategória: farebná fotografia

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
     A. kategória: čiernobiela fotografia
     B. kategória: farebná fotografia

III. veková skupina: autori nad 25 rokov
     A. kategória: čiernobiela fotografia
     B. kategória: farebná fotografia

Bez rozlíšenia veku:
     C. kategória: cykly a seriály
     D. kategória: experiment
 

Termín podujatia
- 23.04.2021
Termín uzávierky
Kategorie
Foto film