Amfo 2022 - regionálne kolo

Prihlasovanie je spustené od 1.2. - 20.3.2022.

Informácie: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/

Prihlasovanie: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Diela musia byť doručené do  Regionálneho osvetového strediska do 21.3.2022!

Zasadnutie poroty je 22.3.2022.

Výsledky sú zverejnené v prílohe: Hodnotiaca správa.

 

Termín podujatia
- 23.04.2022
Termín uzávierky
Kategorie
Foto film