Divertimento musicale

Divertimento musicale 2019 - postupová súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby.

Okresné postupové kolo bolo plánované na 13. marec 2019 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch.

Do súťaže boli oslovených 5 základných umeleckých škôl z okresu Nové Zámky.

Momentálne je množstvo súťaží, do ktorých sa ZUŠ zapájajú. Táto súťaž je veľmi špecifická nakoľko sa jedná o komorné telesá,

ktoré nemajú veľmi početné zastúpenie.

Termín podujatia
Kategorie
Hudba spev tanec
Súťaže