Divertimento musicale 2021

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Vás srdečne pozýva do postupového kola súťaže neprofesionálnej inštrumentálnej hudby.
Súťaž je vrcholným podujatím svojho druhu a uskutočňuje sa od roku 1973.

Poslaním súťaže je podporovať talentovaných inštrumentalistov všetkých vekových kategórií pôsobiacich 
v rôznych nie profesionálnych komorných súboroch a orchestroch, rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby. 
Súťažné a nesúťažné koncerty v rámci podujatia sú zamerané na prezentáciu jednotlivých štýlových období skladateľov domácej a zahraničnej proveniencie, 
diel súčasných hudobných skladateľov a takisto na využitie rôzneho i netradičného nástrojového obsadenia.

I. Zoskupenia akustických nástrojov
Malé komorné telesá (od tria po noneto)
Detské a mládežnícke (do 18 rokov)
Dospelé (nad 18 rokov)
Vekovo zmiešané

Komorné orchestre
Detské a mládežnícke (do 18 rokov)
Dospelé (nad 18 rokov)
Vekovo zmiešané

II. Inštrumentálne zoskupenia
Malé komorné telesá (od tria po noneto)
Detské a mládežnícke (do 18 rokov)
Dospelé (nad 18 rokov)
Vekovo zmiešané

Komorné orchestre
Detské a mládežnícke (do 18 rokov)
Dospelé (nad 18 rokov)
Vekovo zmiešané

Do súťaže sa môžete zapojiť po elektronickom zaregistrovaní, po vyplnení prihlášky do 25.8.2021.


https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/divertimento-musicale/

Termín podujatia
Termín uzávierky
Kategorie
Hudba spev tanec