Hravé učenie

Regionálne osvetové stredisko Vás pozýva na workshop 
určený pre pedagógov základných škôl a základných umeleckých škôl 
a vedúcich divadelných súborov, ktoré vzniklo 
v rámci projektu KREATÍVNE TVORENIE II.

Workshop je bezplatný!

Prihlasovanie cez email: tatiana.simova@rosnz.sk 

Lektorkou workshopu je Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD.

Termín podujatia
Kategorie
Slovo a divadlo