Hviezdoslavov Kubín - Okresné kolo 2023

28.3.2023 - detské recitačné kolektívy a divadlá poézie, IV. a V. kategória prednesu poézie a prózy

29.3.2023 - I., II. a III. kategória prednesu poézie a prózy

 

 

Termín podujatia
- 29.03.2023
Kategorie
Slovo a divadlo