Javisková reč a hlasová technika

Regionálne osvetové stredisko Vás pozýva na workshop určený pre žiakov 5.-9. ročníka, 
účastníkov recitačných súťaží a ich pedagógov, 
ktoré vzniklo v rámci projektu KREATÍVNE TVORENIE II.

Workshop je bezplatný!

Prihlasovanie cez email: tatiana.simova@rosnz.sk 

Lektorkou workshopu je Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD.

Termín podujatia
Kategorie
Slovo a divadlo