Kde bolo, tam bolo... Hol volt, hol nem volt...

Výstava výtvarných prác detí materských a základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským na tému Rozprávky o vílach.

V priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch sa v dňoch 2.–16.11.2020 uskutočnila výstava rozprávkového festivalu 
Kde bolo, tam bolo... Hol vol, hol nem volt... . Tohtoročnou témou boli Rozprávky o vílach určené pre deti navštevujúce školské zariadenia s vyučovacím jazykom maďarským. V rámci podujatia sa do regionálnej výstavy zapojilo celkovo 107 výtvarných prác, čo potvrdzuje skutočnosť, že v okrese Nové Zámky je  mnoho talentovaných detí, ktoré privítali možnosť  rozvíjať svoje schopnosti. Je pre nás veľkým poteším, že epidemiologické opatrenia neodradili deti od prekrásnej kreatívnej tvorby a svojimi výtvarnými prácami obohatili dedičstvo menšinovej kultúry nášho regiónu. Podelili sa s nami o svoj čarovný svet zázračných rozprávkových bytostí, akými sú víly. Do krajskej súťaže, ktorá sa uskutoční 27. novembra 2020 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, postúpili najlepšie výtvarné práce. Každému účastníkovi srdečne blahoželáme a do budúcnosti prajeme veľa šťastia a tvorivej nálady.

Termín podujatia
- 16.11.2020
Kategorie
Menšinová kultúra