Kde bolo, tam bolo... Hol volt, hol nem volt...

V priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch sa v dňoch 2.–16.11.2020 uskutočnila výstava rozprávkového festivalu 
Kde bolo, tam bolo... Hol vol, hol nem volt... . Tohtoročnou témou boli Rozprávky o vílach určené pre deti navštevujúce školské zariadenia s vyučovacím jazykom maďarským. V rámci podujatia sa do regionálnej výstavy zapojilo celkovo 107 výtvarných prác, čo potvrdzuje skutočnosť, že v okrese Nové Zámky je  mnoho talentovaných detí, ktoré privítali možnosť  rozvíjať svoje schopnosti. Je pre nás veľkým poteším, že epidemiologické opatrenia neodradili deti od prekrásnej kreatívnej tvorby a svojimi výtvarnými prácami obohatili dedičstvo menšinovej kultúry nášho regiónu. Podelili sa s nami o svoj čarovný svet zázračných rozprávkových bytostí, akými sú víly. Do krajskej súťaže, ktorá sa uskutoční 27. novembra 2020 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, postúpili najlepšie výtvarné práce. Každému účastníkovi srdečne blahoželáme a do budúcnosti prajeme veľa šťastia a tvorivej nálady.

 

Krajské osvetové stredisko v Nitre vyhodnotilo najlepšie práce. Z novozámockého regiónu získali v I. kategórii 2. miesto Júlia Zajíček z Materskej školy v Nových Zámkoch Érsekújvári óvoda a v IV. kategórii 1. miesto Timea Bircsák zo Základnej školy G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským Nové Zámky/Érsekújvár.

Oceneným autorom blahoželáme a prajeme veľa nápadov a inšpirácie. 

Termín podujatia
- 16.11.2020
Kategorie
Menšinová kultúra