Kde bolo, tam bolo... Hol volt, hol nem volt...

Rozprávkový festival pre všetky materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským

Vyhodnotenie.

Kde bolo, tam bolo... Hol volt, hol nem volt...

V priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch sa dňa 3.11.2021 uskutočnila výtvarná súťaž rozprávkového festivalu 
Kde bolo, tam bolo... Hol vol, hol nem volt.... 
Tohtoročnou témou boli maľované rozprávky Eleka Benedeka. 
Do regionálnej súťaže sa zapojilo 9 školských zariadení, celkovo 129 výtvarných prác. 
Z toho do Krajského osvetového strediska v Nitre postupujú tieto práce:

I. kategória

I. miesto: Emilia Čižmárová,  MŠ Óvoda, Ul. P. Blahu, Nové Zámky
II. miesto: Brenda Illés, MŠ Óvoda, Ul. P. Blahu, Nové Zámky
III. miesto: Emily Ponesz, MŠ Óvoda, Ul. P. Blahu, Nové Zámky


II. kategória

I. miesto: Elina Lia Fiala, ZŠ J. Stampayho s VJM, Gbelce     
II. miesto: Olívia Fanni, ZŠ Jánosa Endrődyho s VJM, Mužla
III. miesto: Dominik Kovács, ZŠ Jánosa Endrődyho s VJM, Mužla 
IV. miesto: Cameron Beatrix Košíková, ZŠ S. Petőfiho s VJM, Kamenín


III. kategória    

I. miesto: Emília Takáč, ZŠ G. Czuczora s VJM, Nové Zámky
II. miesto: Zsófia Szolár, ZŠ G. Czuczora s VJM, Nové Zámky
III. miesto: Zsombor Kovács, ZŠ Ányosa Jedlika s VJM, Zemné
IV. miesto: Borbála Farkas, ZŠ A. Majthényiho s VJM, Dvory nad Žitavou    


IV. kategória

I. miesto: Viktória Peško, ZŠ G. Czuczora s VJM, Nové Zámky    
II. miesto: Lilien Páleník, ZŠ G. Czuczora s VJM, Nové Zámky    
III: miesto: Vilmos Deák, ZŠ G. Czuczora s VJM, Nové Zámky     
IV. miesto: Patrícia Rita Čeri, ZŠ G. Czuczora s VJM, Nové Zámky
V. miesto: Dorka Dékány, ZŠ L. Csongrádyho s VJM, Svodín

 

Srdečne gratulujeme všetkým postupujúcim.

 

Termín podujatia
- 03.11.2021
Termín uzávierky
Kategorie
Menšinová kultúra
Výtvarné umenie