Kde bolo, tam bolo... Hol volt, hol nem volt...

Rozprávkový festival pre všetky materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským

Termín podujatia
Termín uzávierky
Kategorie
Menšinová kultúra
Výtvarné umenie