Kde bolo, tam bolo... Hol volt, hol nem volt...

Rozprávkový festival pre všetky materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským
 

Vyhodnotenie.

Kde bolo, tam bolo... Hol volt, hol nem volt...


V priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch sa dňa 27.10.2022 uskutočnila výtvarná súťaž rozprávkového festivalu
Kde bolo, tam bolo... Hol volt, hol nem volt... 
Tohtoročnou témou boli rozprávky bratov Grimmovcov.
Do regionálnej súťaže sa zapojilo 8 školských zariadení, celkovo 135 výtvarných prác.
Z toho do Krajského osvetového strediska v Nitre postupujú tieto práce:

I. kategória

1. miesto: Emma Raj, MŠ Óvoda, Ul. P. Blahu, Nové Zámky 
2. miesto: Zara Ďurčovičová, MŠ Óvoda, Ul. P. Blahu, Nové Zámky
2. miesto: Sofia Czuczorová, MŠ Óvoda, Ul. P. Blahu, Nové Zámky

II. kategória

1. miesto: Júlia Zajíček, ZŠ G. Czuczora s VJM, Nové Zámky 
1. miesto: Zita Molnár, ZŠ Endre Adyho s VJM, Štúrovo
2. miesto: Daniel Korbel, ZŠ s VJM Bešeňov
2. miesto: Gábor Ostatny, ZŠ G. Czuczora s VJM, Nové Zámky
3. miesto: Mira Szehnal, ZŠ K. Szemerényiho s VJM, Tvrdošovce

III. kategória 

1. miesto: Sofia Tóth, ZŠ Endre Adyho s VJM, Štúrovo
2. miesto: Emília Vanya, ZŠ G. Czuczora s VJM, Nové Zámky
3. miesto: Franco Rafael, ZŠ S. Petófiho s VJM, Kamenín 
3. miesto: Liliana Hrebíňová, ZŠ s VJM Bešeňov

IV. kategória

1. miesto: Dorka Dékány, ZŠ L.Csongradyho s VJM, Svodín 
2. miesto: Emília Takáč, ZŠ G. Czuczora s VJM, Nové Zámky 
2. miesto: Fanni Bagota, ZŠ J. Endrődyho s VJM, Mužla
3. miesto: Borbála Farkas, ZŠ A. Majthényiho s VJM, Dvory nad ŽitavouSrdečne gratulujeme všetkým postupujúcim.

Termín podujatia
- 27.10.2022
Termín uzávierky
Kategorie
Menšinová kultúra
Výtvarné umenie