Kde bolo, tam bolo... Hol volt, hol nem volt...

Termín podujatia
Termín uzávierky
Kategorie
Menšinová kultúra
Výtvarné umenie