Kde bolo, tam bolo... Hol volt, hol nem volt...

Výstava výtvarných prác sa uskutoční od 10. novembra do 20. novembra 2023.

Termín podujatia
Termín uzávierky
Kategorie
Menšinová kultúra
Výtvarné umenie