Mládež spieva - krajská prehliadka

Dňa 15. apríla 2019 sa uskutočnilo krajské kolo postupovej súťaže detských speváckych zborov Mládež spieva.

Priamy postup Detský spevácky zbor veľkých Schola Mariana Komárno, Detský spevácky zbor ZUŠ Francza Schuberta Želiezovce.

Zlaté pásmo: Detský spevácky zbor Škovránok Nitra, Detský spevácky zbor Arrowroses Nitra, Detský spevácky zbor malých

Schola Mariana Komárno, Detský spevácky zbor Primula Štúrovo.

Strieborné pásmo: Detský spevácky zbor Vánok Nové Zámky, Detský spevácky zbor pri Katolíckej spojenej škole v Nových Zámkoch,

Detský spevácky zbor Primulka Štúrovo.

Predsedkyňa poroty: doc. Mgr. art. Elena Šarayová, Mgr. Magdaléna Kissová, Mgr. Jozef Kazán člen poradného zboru Národného osvetového centra v Bratislave pre zborový spev

Počet kolektívov 9. Celkový počet účinkujúcich 229.

Zaujímavé linky:

https://www.novezamky.sk/fotogaleria-mladez-spieva-fotogaleria-az-ifjusag-enekel/d-31909

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/mladez-spieva/

Termín podujatia
Termín uzávierky
Kategorie
Hudba spev tanec
Súťaže