Mládež spieva - okresná prehliadka

Súťaž sa začína až krajským kolom.

Napriek tejto skutočnosti bola nutná príprava speváckych zborov V Štúrove a Nových Zámkoch.

Do okresného kola sa prihlásili spevácke zbory Detský spevácky zbor Vánok,

Detský spevácky zbor Primula, Detský spevácky zbor Primulka

a Detský spevácky zbor pri Katolíckej spojenej škole v Nových Zámkoch.

Priamo postúpili do krajského kola.

Kategorie
Hudba spev tanec
Súťaže