OdDYCH poDYCH 2021

Prehliadka dychových hudieb OdDYCHpoDYCH 2021


Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Vás srdečne pozýva do postupového kola súťaže 
detských, mládežníckych a malých dychových hudieb.

Toto vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku sa koná od roku 2021, 
ide o zlúčenie predošlých súťaží Lednické Rovne a FestMlaDych.

Súťaž OdDYCHpoDYCH má charakter verejného predstavenia a je určená pre detské, mládežnícke a malé dychové hudby. 
Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať umelecký rast dychových hudieb, 
prezentovať ich umeleckú úroveň a výsledky činnosti. 


I. Detské dychové hudby: 

2.2.1. Priemerný vek do 16 rokov, maximálny vek jednotlivca je 18 rokov 
(povolení sú 4 hráči – inštrumentalisti nad vekový limit – nie však sólisti), počet hráčov nie je obmedzený. 

2.2.2. Dĺžka súťažného vystúpenia je 15 – 20 minút čistého času hraných skladieb. 

2.2.3. Povinné skladby: Karol Pádivý: Prvý šotys. Adam Hudec: Detský dixie pochod. 


II. Mládežnícke dychové hudby: 

2.2.4. Priemerný vek do 21 rokov, maximálny vek jednotlivca je 30 rokov1 
(povolení sú 4 hráči – inštrumentalisti nad vekový limit, nie však sólisti), počet hráčov nie je obmedzený. 

2.2.5. Dĺžka súťažného vystúpenia je 20 – 25 minút čistého času hraných skladieb. 

2.2.6. Povinné skladby: Pavol Zelenay: Festivalový pochod. Ľudo Beleš: Rozmarná polka. 


III. Malé dychové hudby: 

2.2.7. Celkový počet členov vo všetkých zložkách kolektívu môže byť maximálne 18 členov 
(vrátane dirigenta a moderátora) bez obmedzenia veku a predošlej účasti v tejto súťaži. 

2.2.8. Dĺžka súťažného vystúpenia je 20 minút čistého času hraných skladieb. 

2.2.9. Povinné skladby: Ivan Šmatlák: Pre Emu. Adam Hudec: Trikrát.Do súťaže sa môžete zapojiť po elektronickom zaregistrovaní, po vyplnení prihlášky do 25.8.2021.


https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/oddychpodych/
Termín podujatia
Termín uzávierky
Kategorie
Hudba spev tanec