Píšťalenka, pískaj 2020 - regionálne kolo

Postupová súťaž pre deti a mládež v speve ľudovej piesni a v hre na hudobný nástroj.

Súťažné kategórie - ľudové hudby počet členov 3-8, spevácke skupiny 3-12 členov, sólisti speváci môžu spievať bez doprovodu, alebo s hudobným doprovodom 1 inštrumentalista, speváci duá môžu spievať bez doprovodu, alebo s hudobným doprovodom 1 inštrumentalista, inštrumentalisti môžu hrať iba sólo bez hudobného doprovodu. Dĺžka vystúpenia 3-5 minút, najlepšie 2 ľudové piesne. Možnosť využiť notový materiál z nášho územia. Usporiadateľ Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky, SNP 32.

Termín podujatia
Termín uzávierky
Kategorie
Hudba spev tanec