Plagát a príbeh roka 2020

Vyhodnotenie súťaže „Plagát a príbeh roka 2020“

 

Milí priatelia, nakoľko slávnostné ocenenie víťazov a vyhodnotenie súťaže „Plagát a príbeh roka 2020“ bolo naplánované na termín 24. 03. 2020, t.j. v čase keď vláda SR vyhlásila núdzový stav  v súvislosti s výskytom COVID-19, oznamujeme výsledky súťaže elektronickou formou. V Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch bude od 24.03.2020 inštalovaná výstava „Plagát a príbeh roka 2020“ – Tolerancia spája. Následne bude po obnovení vyučovania výstava poskytnutá školám  a organizáciám formou „putovnej výstavy“.

 

Žiaci súťažili  vo výtvarnej, grafickej a literárnej oblasti na tému: „Tolerancia spája“.  Do 14. ročníka súťaže, zameraného na prevenciu sociálno - patologických javov a kriminality  sa zapojilo celkovo 127  žiakov SŠ,  z toho 8 žiakov  družobných škôl. Sebarealizácia  aj komunikácia sú v našom živote veľmi dôležité a zohrávajú kľúčovú úlohu v živote mladých ľudí, ktorí si na svet vytvárajú vlastný názor, no zároveň  sú ľahko ovplyvniteľní a zraniteľní. Prostredníctvom výtvarných techník a  literárnou tvorbou súťažiaci prezentovali svoj názor na toleranciu ako kľúčový a oporný bod v živote spoločnosti. V príbehoch oceňujeme vnútorné emočné postoje autorov a pohľad na toleranciu v súvislosti s tenkou hranicu medzi láskavosťou, toleranciou a zneužívaním dobroty.

 

Na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja bolo doručených:

43  výtvarných prác, 71 prác - počítačová grafika, 13 literárnych prác

 

 

Víťazné práce:

Plagát roka 2020 - kategória výtvarná technika:

1. miesto - Vivien Vranová

Názov práce: V podstate sme rovnakí

Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice

2. miesto - Noémi Tóthová

Názov práce: Všetci sme ľudia

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Komkolyho 8, Hurbanovo

3. miesto – Alžbeta Grácová

Názov práce: Človeče, nehnevaj sa!

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

 

Víťazné práce:

Plagát roka 2020 - kategória počítačová grafika:

 

1. miesto - Tímea Svetková

Názov práce: Na farbe nezáleží

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky

2. miesto – Adam Štrbo

Názov práce: Toleruj a akceptuj

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky

3. miesto - Lenka Kollárová

Názov práce: Tolerancia spája

Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice

 

Plagát roka 2020 – námet na pozvánku a diplom:

Kristína Bačinská

Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice

 

Víťazné práce:

Plagát roka 2020 - kategória literárna tvorba:

1. miesto - Katarína Beniaková

Názov práce: „Hej, šatôčka“

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

2. miesto – Jana Magdolenová

názov práce: Recept na toleranciu

Gymnázium, Školská 26, Vráble

3. miesto – Kevin Le Thanh

názov práce: Som iný?

Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice

 

 

Putovná výstava sa dostane do škôl po obnovení vyučovania. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese: andrea.valchonova@unsk.sk

Termín podujatia
Kategorie
Slovo a divadlo
Výtvarné umenie