Poruchy príjmu potravy

Poruchy príjmu potravy, bola téma, na ktorú sme vzdelávali a diskutovali v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch dňa 18.5.2019. Poruchy príjmu potravy sú závažným psychickým ochorením s vysokým rizikom trvalých následkov v oblasti psychosomatického vývoja a reprodukčných funkcií s výskytom od detstva až do dospelého veku. Mládež zo strednej odbornej školy, odbor kaderník, sa mohli dozvedieť čo sú poruchy príjmu potravy, anorexia, bulímia, aké sú ich príčiny a ako sa im vyvarovať. Odborníčka na túto oblasť, lektorka PaedDr. Tímea Švecová zodpovedala všetky zvedavé otázky žiakov.

Termín podujatia
Kategorie
Sociálna prevencia, vzdelávanie