Práca mestskej polície a ochrana životného prostredia

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch v spolupráci s Mestskou políciou Nové Zámky zorganizovalo 15.6.2021 preventívno-vzdelávacie stretnutie Práca Mestskej polície a ochrana životného prostredia. Podujatie sa uskutočnilo v areáli Základnej školy na Hradnej ulici v Nových Zámkoch pre žiakov 1.-4. ročníka. Príslušníkov mestskej polície sprevádzal psovod so služobným psom Carlosom, na ktorého ukážky sa deti najviac tešili. Mestskí policajti predviedli povely, ktoré musí policajný pes ovládať, oboznámili deti s výcvikom psa. Žiaci sa zoznámili s prácou mestskej polície, ochranou životného prostredia a vyskúšali si policajnú́ vystroj. Záver stretnutia patril otázkam detí, ktoré́ policajná práca veľmi zaujala.

Termín podujatia
- 15.06.2021
Kategorie
Sociálna prevencia, vzdelávanie
Zdielané podujatia