Práca Mestskej polície a ukážky so služobným psom

- prednáška -

Termín podujatia
Kategorie
Sociálna prevencia, vzdelávanie