PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV

ONLINE ODBORNÝ SEMINÁR

Kontakt: ingrid.hupkova@nocka.sk; +421 918 817 130

Termín podujatia
- 15.04.2021
Kategorie
Sociálna prevencia, vzdelávanie
Zdielané podujatia