Šaffova ostroha

Organizátor podujatia: ROS LEvice

Miesto konania: DK Jur nad hronom

Krajské kolo súťaže sa uskutočnilo 7. apríla 2019 v Jure nad Hronom. Strieborné pásmo získali tanečníci z Bíne.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa koná každoročne v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Podujatie nadviazalo na súťaž sólistov tanečníkov vo Východnej, ktorá sa konala v rozličnej periodicite od roku 1965. Šaffova ostroha sa koná od roku 1993, pôvodne ako regionálna, od roku 1997 ako celoštátna súťaž. Tanečníci a tanečnice interpretujú voliteľné i určené tanečné typy v troch kategóriách: 1. interpretácia tanca podľa nositeľov tanečných tradícií, 2. interpretácia regionálnej tanečnej tradície 3. interpreti od 10 do 16 rokov. Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov k vyhľadávaniu a poznávaniu tradičného tanečného materiálu, ako aj k osvojeniu si ľudového tanca a jeho zákonitostí, a tiež inšpirovať interpretov k tvorivej a kvalitnej interpretácii ľudového tanca. Súťaž tak prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

Termín podujatia
Kategorie
Hudba spev tanec
Súťaže
Zdielané podujatia