Tanečný kolotoč

Súťaž Tanečný kolotoč sa stáva veľmi populárnou súťažou. Je to súťaž moderného a módneho tanca. Tradične sa jej zúčastňujú seniori z Palárikova.

Minulý rok nás prekvapili tvrdošovské mažoretky.

Tento rok sa do okresného kola zapojili 4 kolektívy Základnej umeleckej školy a seniori z Palárikova.

Všetkých 5 choreografií malo priamy postup do krajského kola.

Termín podujatia
Termín uzávierky
Kategorie
Hudba spev tanec
Súťaže