Vzdušné ZÁMKY - Život bez odpadu

Prednáša Mgr. Ivana Maleš. Je tvorcom niekoľkých koncepcií pre reformu odpadového hospodárstva na komunálnej úrovni a spoluzakladateľkou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, kde momentálne pôsobí.
V súkromí sa snaží o zero waste spôsob života – tvorí iba 4% zmesového komunálneho odpadu. O tejto téme aktívne bloguje na svojom blogu Nezmar.

 

Facebook Vzdušné ZÁMKY: https://fb.watch/4qRVlZHPgr/

 

Termín podujatia
Kategorie
Sociálna prevencia, vzdelávanie
Zdielané podujatia