Žitnoostrovské pastelky 2021

XXII. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

 

Miesto konania:         Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
Termín výstavy:        4. júna – do 26. júna 2021
Termín uzávierky:    15. mája 2021

 

 

Poslanie súťaže:  
* Inšpirovať a motivovať detskú výtvarnú tvorivosť a uvedomelé vedenie   talentovaných  detí predškolského veku. 
* Vytvárať priestor na prejavenie vlastnej kreativity, na rozvíjanie tvorivých schopností detí predškolského veku. 
* Umožniť vyjadriť zážitky a predstavy výtvarným vyjadrovaním. 

Súťažné kategórie: 
I. A kategória: do 5 rokov – materské školy
I. B kategória: do 5  rokov – základné umelecké školy
II. A kategória: od 6 – 7 rokov – materské školy
II. B kategória: od 6 – 7 rokov – základné umelecké školy

Koordinátorka podujatia: PhDr. Dagmar Madarásová 
Kontakt, tel. : 031 552 27 62, fax: 031 552 47 92,
E-mail: zosds@zupa-tt.sk, madarasova.dszos@gmail.com, 
             www.osvetads.sk https://sksk.facebook.com/osvetaDS/

Prihlásené práce sa autorom nevracajú!

 

Termín podujatia
- 26.06.2021
Termín uzávierky
Kategorie
Výtvarné umenie
Zdielané podujatia