Práca mestskej polície a ochrana životného prostredia