Informácie o nás

Kde nás nájdete

 


REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V NOVÝCH ZÁMKOCH 
Ulica SNP 32
940 62 Nové Zámky

tel/fax: 035/6420265

Mobil: 0918 683 326; 0911 901 348

email: rosnz@rosnz.sk

 

 

 

 

Pracovný tím ROS

Riaditeľka

Mgr. Vladimíra Malperová

Ekonomické oddelenie

Ing. Ján Porubský

vedúci oddelenia, ekonóm, personalistika, mzdy, ekonomický portál

Anetta Rapavá

účtovníctvo, fakturácia, dochádzka, motorové vozidlá, PHM

Metodické oddelenie

Iveta Holubcová

divadlo, moderovanie, výstavy, ľudové remeslá, voľno-časové aktivity, pokladňa

Bc. Ildikó Budová

zástupca riaditeľa, menšinová kultúra, projektový manažment

Bc. Zoltán Mátyus

audio-vizuálna technika, film, výtvarné umenie, tvorba propagačného materiálu, správa IT a internej siete, web stránka

Mgr. Jarmila Veselková

vzdelávanie a prevencia negatívnych spoločenských javov

Mgr. Peter Lakata

fotografia, hudba, spev, tanec, folklór

Technicko-správne oddelenie

Edita Šípová

upratovačka

Juraj Kobolka

správca budovy, vodič, údržbár