Informácie o nás

Kde nás nájdete

 


REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V NOVÝCH ZÁMKOCH 
Ulica SNP 32
940 62  Nové Zámky

tel/fax: 035/6420265

Mobil: 0918 683 3260911 901 348

 

 

 

 

 

Pracovný tím ROS

Riaditeľka

Mgr. Vladimíra Malperová

email: vladimira.malperova@rosnz.sk

Tel.: 0907 149 153

Metodické oddelenie

Mgr. Jarmila Veselková

email: jarmila.veselkova@rosnz.sk

vzdelávanie a prevencia negatívnych spoločenských javov, menšinová kultúra

Mgr. Tatiana Šímová

email: tatiana.simova@rosnz.sk

hovorené slovo, divadlo, moderovanie, kronika

Mgr. Peter Lakata

email: peter.lakata@rosnz.sk

hudba, spev, tanec, folklór

Bc. Zoltán Mátyus

email: zoltan.matyus@rosnz.sk

audio-vizuálna technika, fotografia, film, výtvarné umenie, tvorba propagačného materiálu, správa IT a internej siete, web stránka

Iveta Holubcová

email: iveta.holubcova@rosnz.sk

výstavy, ľudové remeslá, voľno-časové aktivity, pokladňa

Ekonomické oddelenie

Ing. Ján Porubský

email: jan.porubsky@rosnz.sk

vedúci oddelenia, ekonóm, personalistika, mzdy, ekonomický portál

Anetta Rapavá

email: anetta.rapava@rosnz.sk

účtovníctvo, fakturácia, dochádzka, motorové vozidlá, PHM

Technicko-hospodárske oddelenie

Valéria Hambalková

upratovačka

Juraj Kobolka

správca budovy, vodič, údržbár