Informácie o nás

Kde nás nájdete

 


REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V NOVÝCH ZÁMKOCH 
Ulica SNP 32
940 62  Nové Zámky

tel/fax: 035/6420265

Mobil: 0918 683 3260911 901 348

 

 

 

 

 

Pracovný tím ROS

Riaditeľka

Mgr. Vladimíra Malperová

email: vladimira.malperova@rosnz.sk

Tel.: 0907 149 153

Metodické oddelenie

Mgr. Tatiana Laurincová 

email: tatiana.laurincova@rosnz.sk

hovorené slovo, divadlo, moderovanie, kronika

Mgr. Jarmila Veselková

email: jarmila.veselkova@rosnz.sk

vzdelávanie a prevencia negatívnych spoločenských javov, menšinová kultúra

Mgr. Lucia Kociská

email: lucia.kociska@rosnz.sk

spev, tanec, hudba, folklór

Mgr. Eva Ondrušová

email: eva.ondrusova@rosnz.sk

fotografia, film, výtvarné umenie

Iveta Holubcová

email: iveta.holubcova@rosnz.sk

výstavy, ľudové remeslá, voľno-časové aktivity, pokladňa

Ekonomické oddelenie

Anetta Rapavá

email: anetta.rapava@rosnz.sk

účtovníctvo, fakturácia, dochádzka, motorové vozidlá, PHM

 

Mgr. Valéria Huršanová Kliská

email: ekonom@rosnz.sk

ekonómka, personalistika, mzdy, ekonomický portál

 

Technicko-hospodárske oddelenie

Helena Petrášová

upratovačka

Juraj Kobolka

správca budovy, vodič, údržbár