Informácie o nás

Pracovný tím ROS

Riaditeľka

Mgr. Vladimíra Malperová

email: vladimira.malperova@rosnz.sk

Tel.: 0907 149 153

Metodické oddelenie

Mgr. Jarmila Veselková

vzdelávanie a prevencia negatívnych spoločenských javov

Mgr. Peter Lakata

email: peter.lakata@rosnz.sk

fotografia, hudba, spev, tanec, folklór

Bc. Zoltán Mátyus

email: zoltan.matyus@rosnz.sk

audio-vizuálna technika, film, výtvarné umenie, tvorba propagačného materiálu, správa IT a internej siete, web stránka

Iveta Holubcová

email: iveta.holubcova@rosnz.sk

divadlo, moderovanie, výstavy, ľudové remeslá, voľno-časové aktivity, pokladňa

Ekonomické oddelenie

Ing. Ján Porubský

email: jan.porubsky@rosnz.sk

vedúci oddelenia, ekonóm, personalistika, mzdy, ekonomický portál

Anetta Rapavá

email: anetta.rapava@rosnz.sk

účtovníctvo, fakturácia, dochádzka, motorové vozidlá, PHM

Technicko-hospodárske oddelenie

Edita Šípová

upratovačka

Juraj Kobolka

správca budovy, vodič, údržbár