Foto film

Amfo 2021 - krajské kolo

AMFO 2021

49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.

 

24.6.2021 o 13 hodine - Fotografický workshop - " Produktová a výtvarná fotografia skla" pod vedením J. Peniaka

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

AMFO 2021 - regionálne kolo

AMFO 2021
regionálne kolo

49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Súťaž je trojstupňová:
- regionálne súťaže a výstavy
- krajské súťaže a výstavy
- celoštátna súťaž a výstava


Súťažné kategórie :
I. veková skupina: autori do 15 rokov
     A. kategória: čiernobiela fotografia
     B. kategória: farebná fotografia

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
     A. kategória: čiernobiela fotografia
     B. kategória: farebná fotografia

Súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch oznamuje, že regionálne kolá súťaže budú prebiehať elektronickým prihlasovacím systémom Národného osvetového centra, kde sú sprístupnené propozície súťaží a prihlasovací systém je funkčný len v uvedených termínoch.
 

Výtvarné spektrum:

Amfo 2020 - krajské kolo

Krajské kolo postupovej fotografickej súťaže. Súťaž je rozdelená podľa veku na tri skupiny do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov. Ďalej je rozdelená do kategórií: čierno-biela, farebná, multimediálna prezentácia a kategória Cykly a seriály. Hlavným cieľom je prezentácia diel autorov, seminár pre fotografov. Výstava bude realizovaná v priestoroch Vunar-u v Nových Zámkoch. Vernisáž výstavy je 25. 8. 2020 o 18.00h. Rozborový seminár je o 17.00h