Kluby, kurzy

Veľkonočné tvorivé dielne

Pozývame Vás na tvorivé dielne, ktoré pravidelne organizujeme v priestoroch Regionálneho osvetového strediska.

V prípade záujmu Vás prosím o nahlásenie termínu do 25.3.2022, ktorý by Vám vyhovoval  v čase od 5.4. do 7.4.2022.

Zároveň Vás prosím o uvedenie kontaktnej osoby, s ktorou si upresním čas, aby sme mohli zabezpečiť plynulý chod realizácie tvorivých dielní podľa platných hygienických opatrení.

Prihlásiť sa môžete telefonicky: 0356420265, 0918683326, 0911901348

Kreatívne tvorenie 1

Regionálne osvetové stredisko Vás pozýva na workshop, ktorý sa skladá z troch častí
a vznikol v rámci projektu KREATÍVNE TVORENIE.
Čarovný ateliér je zameraný na prácu v ateliéri (od 10h do 14h)
Ceruzkou do prírody sa naučíme kresliť ceruzkou a uhlíkom v prírode (od 10h do 14h)
Štetcom do prírody si vyskúšame maľbu na plátno v prírode (od 10h do 14h)
Všetky tri workshopy sú nezávislé od seba. Je možné prihlásiť sa na ktorýkoľvek.

Workshop je bezplatný.