Slovo a divadlo

Hravé učenie

Regionálne osvetové stredisko Vás pozýva na workshop 
určený pre pedagógov základných škôl a základných umeleckých škôl 
a vedúcich divadelných súborov, ktoré vzniklo 
v rámci projektu KREATÍVNE TVORENIE II.

Workshop je bezplatný!

Prihlasovanie cez email: tatiana.simova@rosnz.sk 

Lektorkou workshopu je Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD.

Hviezdoslavov Kubín 2021 - krajské kolo

- Krajské kolo -

67. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.