Slovo a divadlo

Kým bábky žijú

Regionálne osvetové stredisko Vás pozýva na workshop, 
ktorý vznikol v rámci projektu KREATÍVNE TVORENIE III.

Lektorkami workshopu sú Mgr. art. Eva Kleinová, ArtD. a Mgr. Danica Hudáková, šéfka umeleckého súboru 
v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

Workshop je bezplatný!

Prihlasovanie cez email: tatiana.simova@rosnz.sk