Slovo a divadlo

Vansovej Lomnička

Miesto konania: KOS v Nitre

krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien od 18 rokov

Krajské osvetové stredisko v Nitre a Únia žien Slovenska Bratislava – krajská organizácia Nitra organizujú krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien od 18 rokov

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolá Štúrovo, Nové Zámky a Šurany

Charakteristika súťaže:
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.
Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým.
Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.
Súťaž sa koná každý rok.

 

Link:

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/