Výtvarné umenie

Reprodukcia tvaru a Modelovanie z hliny

Regionálne osvetové stredisko Vás pozýva na workshopy, 
ktoré vznikli v rámci projektu KREATÍVNE TVORENIE II.

Reprodukcia tvaru - rozdelený do 2 dní 
nakoľko sa vyhotoví odliatok a zachováme čas pre vytvrdnutie materiálu

Modelovanie z hliny - v tejto časti sa naučíme modelovať dielo podľa predlohy

Oba moduly sú nezávislé od seba. Je možné prihlásiť sa na ktorýkoľvek nezávisle.

Workshop je bezplatný!

Prihlasovanie na oba workshopy je uzavreté !