Dokumenty

Číslo Dodávateľ / Odberateľ / Zmluvná strana Predmet Typ zmluvy Typ Suma v EUR s DPH
203830431 Energo - SK, a.s. elektrická energia Dodávateľské faktúry 59,33
Dátum podpisu / vystavenia 14.05.2018 Dátum zverejnenia 14.05.2018
401803598 Bytkomfort, s.r.o. teplo Dodávateľské faktúry 3,20
Dátum podpisu / vystavenia 14.05.2018 Dátum zverejnenia 14.05.2018
20180514 ROS/Tlačiareň Merkur, s.r.o. tlač katalógu "Vox Iuventutis" Objednávky 336,00
Dátum podpisu / vystavenia 14.05.2018 Dátum zverejnenia 14.05.2018
2018247 Novovital prenájom priestorov "Výtvarné spektrum 2018" Dodávateľské faktúry 400,00
Dátum podpisu / vystavenia 10.05.2018 Dátum zverejnenia 10.05.2018
2018248 Novovital prenájom techniky "Výtvarné spektrum 2018" Dodávateľské faktúry 150,00
Dátum podpisu / vystavenia 10.05.2018 Dátum zverejnenia 10.05.2018
4590970017 Slovnaft, a.s. PHM Dodávateľské faktúry 64,85
Dátum podpisu / vystavenia 10.05.2018 Dátum zverejnenia 10.05.2018
0092018 Szantó Vojtech kurz angličtina Dodávateľské faktúry 272,00
Dátum podpisu / vystavenia 09.05.2018 Dátum zverejnenia 09.05.2018
2018233 Novovital občerstvenie "Výtvarné spektrum 2018" Dodávateľské faktúry 29,70
Dátum podpisu / vystavenia 09.05.2018 Dátum zverejnenia 09.05.2018
8207983873 Slovak Telekom telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 35,65
Dátum podpisu / vystavenia 09.05.2018 Dátum zverejnenia 09.05.2018
441802032 Bytkomfort, s.r.o. teplo Dodávateľské faktúry 226,12
Dátum podpisu / vystavenia 04.05.2018 Dátum zverejnenia 04.05.2018
2018007692 Pekáreň Oremus občerstvenie "Valach vernisáž" Dodávateľské faktúry 13,91
Dátum podpisu / vystavenia 04.05.2018 Dátum zverejnenia 04.05.2018
18219 Tlačiareň Merkur, s.r.o. tlač obrázkov Dodávateľské faktúry 15,48
Dátum podpisu / vystavenia 02.05.2018 Dátum zverejnenia 02.05.2018
2181200796 Arka, a.s. kancelárske potreby Dodávateľské faktúry 55,90
Dátum podpisu / vystavenia 02.05.2018 Dátum zverejnenia 02.05.2018
18002 Galambošová kvety "Výtvarné spektrum 2018" Dodávateľské faktúry 42,00
Dátum podpisu / vystavenia 26.04.2018 Dátum zverejnenia 26.04.2018
2018006959 Pekáreň Oremus občerstvenie "Výtvarné spektrum 2018" Dodávateľské faktúry 134,69
Dátum podpisu / vystavenia 25.04.2018 Dátum zverejnenia 25.04.2018
20180424_2 ROS/Tlačiareň Merkur, s.r.o. tlač počítačovej grafiky Objednávky 15,12
Dátum podpisu / vystavenia 24.04.2018 Dátum zverejnenia 24.04.2018
20180424 ROS/Galambošová kvety "Výtvarné spektrum 2018" Objednávky 42,00
Dátum podpisu / vystavenia 24.04.2018 Dátum zverejnenia 24.04.2018
18217 Tlačiareň Merkur, s.r.o. bulletin "Výtvarné spektrum 2018" Dodávateľské faktúry 449,68
Dátum podpisu / vystavenia 24.04.2018 Dátum zverejnenia 24.04.2018
20180424_1 ROS/Tlačiareň Merkur, s.r.o. tlač bulletinu "Výtvarné spektrum 2018" Objednávky 450,00
Dátum podpisu / vystavenia 24.04.2018 Dátum zverejnenia 24.04.2018
20180423 ROS/Pekáreň Oremus občerstvenie "Výtvarné spektrum 2018" Objednávky 134,26
Dátum podpisu / vystavenia 23.04.2018 Dátum zverejnenia 23.04.2018
8207292768 Slovak Telekom telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 15,47
Dátum podpisu / vystavenia 23.04.2018 Dátum zverejnenia 23.04.2018
4590959319 Slovnaft, a.s. PHM Dodávateľské faktúry 92,09
Dátum podpisu / vystavenia 20.04.2018 Dátum zverejnenia 20.04.2018
203830379 Energo - SK, a.s. vyúčtovanie elektrickej energie Dodávateľské faktúry 9,20
Dátum podpisu / vystavenia 20.04.2018 Dátum zverejnenia 20.04.2018
2018018 Sovič - VS trans autobusová preprava Dodávateľské faktúry 180,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.04.2018 Dátum zverejnenia 19.04.2018
5450501763 Orange, a.s. telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 39,90
Dátum podpisu / vystavenia 19.04.2018 Dátum zverejnenia 19.04.2018
5450536804 Orange, a.s. telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 0,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.04.2018 Dátum zverejnenia 19.04.2018
280800 Košík siete ceny "Výtvarné spektrum 2018" Dodávateľské faktúry 60,00
Dátum podpisu / vystavenia 18.04.2018 Dátum zverejnenia 18.04.2018
280801 Košík siete ceny "Výtvarné spektrum 2018" Dodávateľské faktúry 7,70
Dátum podpisu / vystavenia 18.04.2018 Dátum zverejnenia 18.04.2018
05_2018 Holečková Ľubomíra tvorivé dielne Dodávateľské faktúry 150,00
Dátum podpisu / vystavenia 17.04.2018 Dátum zverejnenia 17.04.2018
20180417 Mesto Nové Zámky projekt "Tvoríme spolu" Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nové Zámky Zmluvy 500,00
Dátum podpisu / vystavenia 17.04.2018 Dátum zverejnenia 17.04.2018
7122803094 Mesto Nové Zámky poplatok za komunálny odpad Dodávateľské faktúry 206,95
Dátum podpisu / vystavenia 16.04.2018 Dátum zverejnenia 16.04.2018
203830264 Energo - SK, a.s. elektrická energia Dodávateľské faktúry 59,33
Dátum podpisu / vystavenia 16.04.2018 Dátum zverejnenia 16.04.2018
2112800329 Mestská polícia ochrana majetku Dodávateľské faktúry 33,19
Dátum podpisu / vystavenia 16.04.2018 Dátum zverejnenia 16.04.2018
90212018 Mesto Nové Zámky daň z nehnuteľnosti Dodávateľské faktúry 416,33
Dátum podpisu / vystavenia 16.04.2018 Dátum zverejnenia 16.04.2018
10173 Novex Levice autobusová preprava Dodávateľské faktúry 237,36
Dátum podpisu / vystavenia 13.04.2018 Dátum zverejnenia 13.04.2018
18010026 Tóth bus autobusová preprava Dodávateľské faktúry 155,00
Dátum podpisu / vystavenia 13.04.2018 Dátum zverejnenia 13.04.2018
20180412 ROS/Košík siete, s.r.o. ceny "Výtvarné spektrum 2018" Objednávky 7,70
Dátum podpisu / vystavenia 12.04.2018 Dátum zverejnenia 12.04.2018
20180412_1 ROS/Košík siete, s.r.o. ceny "Výtvarné spektrum 2018" Objednávky 60,00
Dátum podpisu / vystavenia 12.04.2018 Dátum zverejnenia 12.04.2018
20180411 ROS/Zgabur Štefan maliarske stojany Objednávky 223,20
Dátum podpisu / vystavenia 11.04.2018 Dátum zverejnenia 11.04.2018
401802698 Bytkomfort, s.r.o. teplo Dodávateľské faktúry 436,65
Dátum podpisu / vystavenia 11.04.2018 Dátum zverejnenia 11.04.2018
20180410 ROS/Holečková realizácia "Jarných tvorivých dielní" Objednávky 150,00
Dátum podpisu / vystavenia 10.04.2018 Dátum zverejnenia 10.04.2018
2018167 Novovital prenájom priestorov Dodávateľské faktúry 600,00
Dátum podpisu / vystavenia 09.04.2018 Dátum zverejnenia 09.04.2018
4590953313 Slovnaft, a.s. PHM Dodávateľské faktúry 88,03
Dátum podpisu / vystavenia 09.04.2018 Dátum zverejnenia 09.04.2018
2018168 Novovital prenájom techniky Dodávateľské faktúry 200,00
Dátum podpisu / vystavenia 09.04.2018 Dátum zverejnenia 09.04.2018
2018169 Novovital občerstvenie "Mládež spieva 2018" Dodávateľské faktúry 300,00
Dátum podpisu / vystavenia 09.04.2018 Dátum zverejnenia 09.04.2018
4518017 SOŠ hotelových služieb občerstvenie "Výtvarné spektrum 2018" Dodávateľské faktúry 12,00
Dátum podpisu / vystavenia 09.04.2018 Dátum zverejnenia 09.04.2018
2018115 Computer ABC, s.r.o. toner, papier Dodávateľské faktúry 92,76
Dátum podpisu / vystavenia 09.04.2018 Dátum zverejnenia 09.04.2018
8205985659 Slovak Telekom telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 36,80
Dátum podpisu / vystavenia 09.04.2018 Dátum zverejnenia 09.04.2018
441801598 Bytkomfort, s.r.o. teplo Dodávateľské faktúry 356,11
Dátum podpisu / vystavenia 06.04.2018 Dátum zverejnenia 06.04.2018
2018006023 Pekáreň Oremus občerstvenie "Výtvarné spektrum 2018" Dodávateľské faktúry 5,57
Dátum podpisu / vystavenia 06.04.2018 Dátum zverejnenia 06.04.2018
0072018 Szantó Vojtech kurz angličtina Dodávateľské faktúry 276,00
Dátum podpisu / vystavenia 06.04.2018 Dátum zverejnenia 06.04.2018
2181005 Obec Veľké Lovce vstupenky RND Odberateľské faktúry 120,00
Dátum podpisu / vystavenia 05.04.2018 Dátum zverejnenia 05.04.2018
52018 Novozámocký občiansky klub moderovanie "Mládež spieva 2018" Dodávateľské faktúry 100,00
Dátum podpisu / vystavenia 04.04.2018 Dátum zverejnenia 04.04.2018
180009 Ádámka autobusová preprava Dodávateľské faktúry 264,00
Dátum podpisu / vystavenia 04.04.2018 Dátum zverejnenia 04.04.2018
20180404_1 ROS/SOŠ hotelových služieb a obchodu občerstvenie Objednávky 12,00
Dátum podpisu / vystavenia 04.04.2018 Dátum zverejnenia 04.04.2018
20180404 ROS/Pekáreň Oremus občerstvenie "Výtvarné spektrum 2018" Objednávky 5,52
Dátum podpisu / vystavenia 04.04.2018 Dátum zverejnenia 04.04.2018
2181003 MV SR realizácia "Hviezdoslavov Kubín 2018" Odberateľské faktúry 62,00
Dátum podpisu / vystavenia 04.04.2018 Dátum zverejnenia 04.04.2018
2181004 MV SR realizácia "Hviezdoslavov Kubín 2018" Odberateľské faktúry 154,00
Dátum podpisu / vystavenia 04.04.2018 Dátum zverejnenia 04.04.2018
20180036 Novocentrum videozáznam "Mládež spieva 2018" Dodávateľské faktúry 600,00
Dátum podpisu / vystavenia 04.04.2018 Dátum zverejnenia 04.04.2018
2181200618 Arka, a.s. kancelárske potreby Dodávateľské faktúry 83,44
Dátum podpisu / vystavenia 03.04.2018 Dátum zverejnenia 03.04.2018
5570028496 IVES Košice služby APV Dodávateľské faktúry 71,70
Dátum podpisu / vystavenia 03.04.2018 Dátum zverejnenia 03.04.2018
20180403_3 Fond na podporu umenia krajská súťaž "Amfo 2018" Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Zmluvy 3000,00
Dátum podpisu / vystavenia 03.04.2018 Dátum zverejnenia 03.04.2018
20180403_2 Fond na podporu umenia krajská súťaž "Mládež spieva 2018" Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Zmluvy 3000,00
Dátum podpisu / vystavenia 03.04.2018 Dátum zverejnenia 03.04.2018
20180403_1 Fond na podporu umenia krajská súťaž "Výtvarné spektrum 2018" Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Zmluvy 3000,00
Dátum podpisu / vystavenia 03.04.2018 Dátum zverejnenia 03.04.2018
2018_1 Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch súhrnná správa súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Zmluvy 0,00
Dátum podpisu / vystavenia 02.04.2018 Dátum zverejnenia 02.04.2018
180044 Ambra, s.r.o. čistiace prostriedky Dodávateľské faktúry 36,13
Dátum podpisu / vystavenia 29.03.2018 Dátum zverejnenia 29.03.2018
2018005359 Pekáreň Oremus občerstvenie "Mládež spieva" Dodávateľské faktúry 144,91
Dátum podpisu / vystavenia 28.03.2018 Dátum zverejnenia 28.03.2018
770200386 Edenred stravné lístky Dodávateľské faktúry 765,00
Dátum podpisu / vystavenia 28.03.2018 Dátum zverejnenia 28.03.2018
18165 Tlačiareň Merkur, s.r.o. brožúry, diplomy "Mládež spieva" Dodávateľské faktúry 242,16
Dátum podpisu / vystavenia 28.03.2018 Dátum zverejnenia 28.03.2018
18001 Galambošová kvety "Mládež spieva" Dodávateľské faktúry 81,00
Dátum podpisu / vystavenia 28.03.2018 Dátum zverejnenia 28.03.2018
2181002 AQUARIO Nové Zámky realizácia "Veľkonočných tvorivých dielní" Odberateľské faktúry 350,00
Dátum podpisu / vystavenia 26.03.2018 Dátum zverejnenia 26.03.2018
20180326_6 ROS/Novozámocký občiansky klub moderovanie "Mládež spieva 2018" Objednávky 100,00
Dátum podpisu / vystavenia 26.03.2018 Dátum zverejnenia 26.03.2018
20180326 AQUARIO Nové Zámky, s.r.o. realizácia "Veľkonočných tvorivých dielní" Zmluva o vzájomnej spolupráci Zmluvy 350,40
Dátum podpisu / vystavenia 26.03.2018 Dátum zverejnenia 26.03.2018
280556 Košík siete cena "Mládež spieva" Dodávateľské faktúry 5,30
Dátum podpisu / vystavenia 26.03.2018 Dátum zverejnenia 26.03.2018
20180326_5 ROS/Tlačiareň Merkur, s.r.o. tlač diplomov "Mládež spieva 2018" Objednávky 24,00
Dátum podpisu / vystavenia 26.03.2018 Dátum zverejnenia 26.03.2018
20180326_3 ROS/Košík siete ceny "Mládež spieva 2018" Objednávky 5,30
Dátum podpisu / vystavenia 26.03.2018 Dátum zverejnenia 26.03.2018
20180326_1 ROS/Galambošová kvety "Mládež spieva" Objednávky 81,00
Dátum podpisu / vystavenia 26.03.2018 Dátum zverejnenia 26.03.2018
20180326_2 ROS/Pekáreň Oremus občerstvenie "Mládež spieva" Objednávky 144,48
Dátum podpisu / vystavenia 26.03.2018 Dátum zverejnenia 26.03.2018
20180326_4 ROS/Novocentrum vyhotovenie videozáznamu "Mládež spieva 2018" Objednávky 600,00
Dátum podpisu / vystavenia 26.03.2018 Dátum zverejnenia 26.03.2018
20180323 ROS/Ádámka autobusová preprava Objednávky 264,00
Dátum podpisu / vystavenia 23.03.2018 Dátum zverejnenia 23.03.2018
4518011 SOŠ hotelových služieb občerstvenie "Hviezdoslavov Kubín" Dodávateľské faktúry 18,00
Dátum podpisu / vystavenia 23.03.2018 Dátum zverejnenia 23.03.2018
20180322 ROS/Tóth bus autobusová preprava Objednávky 155,00
Dátum podpisu / vystavenia 22.03.2018 Dátum zverejnenia 22.03.2018
4590946235 Slovnaft, a.s. PHM Dodávateľské faktúry 43,03
Dátum podpisu / vystavenia 22.03.2018 Dátum zverejnenia 22.03.2018
2018004924 Pekáreň Oremus občerstvenie "Amfo" Dodávateľské faktúry 26,71
Dátum podpisu / vystavenia 21.03.2018 Dátum zverejnenia 21.03.2018
3_2018 Libreria, s.r.o. ceny "Hviezdoslavov Kubín" Dodávateľské faktúry 128,00
Dátum podpisu / vystavenia 21.03.2018 Dátum zverejnenia 21.03.2018
4_2018 Libreria, s.r.o. ceny "Hviezdoslavov Kubín" Dodávateľské faktúry 46,00
Dátum podpisu / vystavenia 21.03.2018 Dátum zverejnenia 21.03.2018
20180321 ROS/Novex Levice autobusová preprava Objednávky 252,72
Dátum podpisu / vystavenia 21.03.2018 Dátum zverejnenia 21.03.2018
20180320_1 ROS/Libreria, s.r.o. ceny "Hviezdoslavov Kubín" Objednávky 46,00
Dátum podpisu / vystavenia 20.03.2018 Dátum zverejnenia 20.03.2018
20180320 ROS/Libreria, s.r.o. ceny "Hviezdoslavov Kubín" Objednávky 128,00
Dátum podpisu / vystavenia 20.03.2018 Dátum zverejnenia 20.03.2018
5446047777 Orange, a.s. telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 39,90
Dátum podpisu / vystavenia 19.03.2018 Dátum zverejnenia 19.03.2018
5446082967 Orange, a.s. telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 0,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.03.2018 Dátum zverejnenia 19.03.2018
20180319_1 ROS/SOŠ hotelových služieb a obchodu občerstvenie Objednávky 18,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.03.2018 Dátum zverejnenia 19.03.2018
20180319_4 ROS/Novovital občerstvenie "Mládež spieva 2018" Objednávky 300,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.03.2018 Dátum zverejnenia 19.03.2018
20180319_3 ROS/Tlačiareň Merkur, s.r.o. tlač bulletinu "Mládež spieva 2018" Objednávky 244,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.03.2018 Dátum zverejnenia 19.03.2018
20180319_2 ROS/Pekáreň Oremus občerstvenie "Amfo" Objednávky 26,96
Dátum podpisu / vystavenia 19.03.2018 Dátum zverejnenia 19.03.2018
2113800234 Mestská polícia ochrana majetku Dodávateľské faktúry 33,19
Dátum podpisu / vystavenia 16.03.2018 Dátum zverejnenia 16.03.2018
20180316 ROS/Novovital prenájom priestorov Objednávky 600,00
Dátum podpisu / vystavenia 16.03.2018 Dátum zverejnenia 16.03.2018
280473 Košík siete ceny "Mládež spieva 2018" Dodávateľské faktúry 26,52
Dátum podpisu / vystavenia 15.03.2018 Dátum zverejnenia 15.03.2018
20180315 ROS/Košík siete ceny "Mládež spieva 2018" Objednávky 5,30
Dátum podpisu / vystavenia 15.03.2018 Dátum zverejnenia 15.03.2018
20180314 ROS/Novovital prenájom techniky "Mládež spieva 2018" Objednávky 200,00
Dátum podpisu / vystavenia 14.03.2018 Dátum zverejnenia 14.03.2018